DA
HR-jura

Coronavirus: Beregning ved delvis hjemsendelse efter lønkompensationsordningen

logo
Juranyt
calendar 24. april 2020
globus Danmark

Lønkompensationsordningen giver virksomheder mulighed for at genindkalde ansatte i kortere eller længere perioder. Virksomheder, der vælger at benytte sig af ordningens fleksibilitet, skal dog være opmærksomme på, hvorvidt virksomheden overholder kriteriet om hjemsendelse af mindst 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte i gennemsnit over den periode, der søges kompensation for.

Lønkompensationsordningen forudsætter, at virksomheder står over for at skulle varsle afskedigelser af minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 medarbejdere. Virksomhedens medarbejderstab omfatter alle med fast tilknytning til virksomheden med undtagelse af virksomhedsejere, som ejer 25 % eller mere af virksomheden. Kravet om fast tilknytning indebærer desuden, at der skal være indgået en ansættelseskontrakt med den pågældende medarbejder inden den 9. marts 2020.

Opgørelse af 30 % kravet

Selvom anvendelse af lønkompensationsordningen forudsætter, at de udvalgte medarbejdere bliver hjemsendt fra periodens startdato til periodens slutdato, indeholder ordningen mulighed for at tilbagekalde medarbejderne igen i løbet af perioden. Virksomheden kan både angive, hvor mange dage medarbejderne skal genindkaldes på forhånd ved indgivelse af ansøgningen og/eller løbende under kompensationsperioden. 

Når virksomheder benytter sig af genindkaldelsesmuligheden, opstår der en risiko for, at kravet om hjemsendelse af mindst 30 % af medarbejderstaben i gennemsnit over perioden ikke længere bliver opfyldt. For at sikre at ordningens betingelser fortsat overholdes, bør virksomheder derfor indledningsvist og i forbindelse med ændringer beregne, hvordan genindkaldelserne påvirker gennemsnittet.

Uanset at beregningen umiddelbart virker ligetil, er der allerede opstået en række spørgsmål og uklarheder i forhold til, hvordan man udregner de 30 %. Eksempler på spørgsmål er, om virksomheder skal tælle weekender med, som dage medarbejderen er hjemsendt, eller modsat om dagene skal fratrækkes beregningen.

Som ordningen er formuleret, skal beregningen af de 30% tage udgangspunkt i hele den periode, der sørges kompensation for. Perioden tæller fra den første dag, der søges kompensation, og slutter den sidste dag, virksomheden modtager kompensation. Perioden skal derfor opgøres efter det samlede antal kalenderdage.

Herefter skal virksomheder fratrække det samlede antal arbejdsdage, hvor medarbejderen er tilbagekaldt. Her fremgår det af ordningen og vejledningen, at arbejdsdagene opgøres som de dage, hvor medarbejderen er tilbagekaldt. Altså tælles weekender og helligdage ikke med i denne opgørelse.

Med disse tal kan procentsatsen beregnes for hver medarbejder, gennemsnitligt for alle medarbejdere, og dermed også om virksomheden opfylder 30 % kravet med det planlagte antal arbejdsdage i perioden. 

Genansøgninger for den forlængede kompensationsperiode

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen med en ekstra måned. Det betyder, at virksomheder kan søge om lønkompensation i den forlængede periode - til og med d. 8. juli 2020. Der vil åbne en ny ansøgningsrunde for alle virksomheder i midten af maj, hvorefter der kan søges om forlængelse. Indtil den nye ansøgningsrunde åbner, skal virksomheder fortsat ansøge som sædvanlig efter de nuværende regler. Vi har tidligere skrevet om lønkompensationsordningen, herunder forlængelsen, her.

Det er uafklaret, om alle de kriterier, der er opstillet for ordningen, vil blive fordelt over hele kompensationsperioden, inklusive forlængelsen. For eksempel er det ikke afklaret, om de 5 fridage, som medarbejderen skal holde, og som skal fordeles ligeligt over kompensationsperioden i forbindelse med en ansøgning om forlængelse, skal fordeles over 4 måneder fremfor de nuværende 3 måneder, eller hvilken betydning det får, hvor meget ferie der allerede anses for afholdt på tidspunktet for ansøgning om forlængelse.

IUNO mener

Lønkompensationsordningens fleksibilitet indeholder en række muligheder, men også samtidig en række faldgruber som virksomheder bør undersøge grundigt. Det kan være en kompliceret affære at huske alle reglerne, og små fejl kan i sidste ende blive dyre i tilfælde af tilbagebetaling, hvis virksomheden alligevel ikke har opfyldt ordningens underliggende betingelser. Virksomheder bør derfor få foretaget en grundig beregning, inden ansøgningsprocessen iværksættes.

IUNO står klar til at rådgive din virksomhed om lønkompensationsordningen, herunder med henblik på beregning af om I opfylder kravene til ordningen og selve ansøgningsprocessen.

Lønkompensationsordningen forudsætter, at virksomheder står over for at skulle varsle afskedigelser af minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 medarbejdere. Virksomhedens medarbejderstab omfatter alle med fast tilknytning til virksomheden med undtagelse af virksomhedsejere, som ejer 25 % eller mere af virksomheden. Kravet om fast tilknytning indebærer desuden, at der skal være indgået en ansættelseskontrakt med den pågældende medarbejder inden den 9. marts 2020.

Opgørelse af 30 % kravet

Selvom anvendelse af lønkompensationsordningen forudsætter, at de udvalgte medarbejdere bliver hjemsendt fra periodens startdato til periodens slutdato, indeholder ordningen mulighed for at tilbagekalde medarbejderne igen i løbet af perioden. Virksomheden kan både angive, hvor mange dage medarbejderne skal genindkaldes på forhånd ved indgivelse af ansøgningen og/eller løbende under kompensationsperioden. 

Når virksomheder benytter sig af genindkaldelsesmuligheden, opstår der en risiko for, at kravet om hjemsendelse af mindst 30 % af medarbejderstaben i gennemsnit over perioden ikke længere bliver opfyldt. For at sikre at ordningens betingelser fortsat overholdes, bør virksomheder derfor indledningsvist og i forbindelse med ændringer beregne, hvordan genindkaldelserne påvirker gennemsnittet.

Uanset at beregningen umiddelbart virker ligetil, er der allerede opstået en række spørgsmål og uklarheder i forhold til, hvordan man udregner de 30 %. Eksempler på spørgsmål er, om virksomheder skal tælle weekender med, som dage medarbejderen er hjemsendt, eller modsat om dagene skal fratrækkes beregningen.

Som ordningen er formuleret, skal beregningen af de 30% tage udgangspunkt i hele den periode, der sørges kompensation for. Perioden tæller fra den første dag, der søges kompensation, og slutter den sidste dag, virksomheden modtager kompensation. Perioden skal derfor opgøres efter det samlede antal kalenderdage.

Herefter skal virksomheder fratrække det samlede antal arbejdsdage, hvor medarbejderen er tilbagekaldt. Her fremgår det af ordningen og vejledningen, at arbejdsdagene opgøres som de dage, hvor medarbejderen er tilbagekaldt. Altså tælles weekender og helligdage ikke med i denne opgørelse.

Med disse tal kan procentsatsen beregnes for hver medarbejder, gennemsnitligt for alle medarbejdere, og dermed også om virksomheden opfylder 30 % kravet med det planlagte antal arbejdsdage i perioden. 

Genansøgninger for den forlængede kompensationsperiode

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen med en ekstra måned. Det betyder, at virksomheder kan søge om lønkompensation i den forlængede periode - til og med d. 8. juli 2020. Der vil åbne en ny ansøgningsrunde for alle virksomheder i midten af maj, hvorefter der kan søges om forlængelse. Indtil den nye ansøgningsrunde åbner, skal virksomheder fortsat ansøge som sædvanlig efter de nuværende regler. Vi har tidligere skrevet om lønkompensationsordningen, herunder forlængelsen, her.

Det er uafklaret, om alle de kriterier, der er opstillet for ordningen, vil blive fordelt over hele kompensationsperioden, inklusive forlængelsen. For eksempel er det ikke afklaret, om de 5 fridage, som medarbejderen skal holde, og som skal fordeles ligeligt over kompensationsperioden i forbindelse med en ansøgning om forlængelse, skal fordeles over 4 måneder fremfor de nuværende 3 måneder, eller hvilken betydning det får, hvor meget ferie der allerede anses for afholdt på tidspunktet for ansøgning om forlængelse.

IUNO mener

Lønkompensationsordningens fleksibilitet indeholder en række muligheder, men også samtidig en række faldgruber som virksomheder bør undersøge grundigt. Det kan være en kompliceret affære at huske alle reglerne, og små fejl kan i sidste ende blive dyre i tilfælde af tilbagebetaling, hvis virksomheden alligevel ikke har opfyldt ordningens underliggende betingelser. Virksomheder bør derfor få foretaget en grundig beregning, inden ansøgningsprocessen iværksættes.

IUNO står klar til at rådgive din virksomhed om lønkompensationsordningen, herunder med henblik på beregning af om I opfylder kravene til ordningen og selve ansøgningsprocessen.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

Advokatfuldmægtig

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

28. oktober 2020

Tavshedsklausuler i sexisme og sexchikane sager

logo
HR-jura

25. oktober 2020

Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent

logo
HR-jura

18. oktober 2020

Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov

logo
HR-jura

11. oktober 2020

Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn

logo
HR-jura

4. oktober 2020

Medarbejder tilsidesatte sin underretningspligt efter lov om arbejdstagers opfindelser

logo
HR-jura

27. september 2020

Coronavirus: Ny lov om midlertidig arbejdsfordeling vedtaget

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT