DA
HR-jura

Coronavirus: Lovforslag fremsat om den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning

logo
Juranyt
calendar 4. september 2020
globus Danmark

I forlængelse af trepartsaftalen, er der netop blevet fremsat lovforslag om den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning, der skal supplere den eksisterende ordning. Efter det nye lovforslag, kan virksomheder iværksætte arbejdsfordeling efter den nye ordning - uanset bestemmelser i kollektive overenskomster - frem til senest den 31. december 2020 og kan maksimalt vare i 4 måneder.

Den nye arbejdsfordelingsordning skal være stedfortræder til lønkompensationsordningen, der udløb den 29. august 2020. Hovedformålet er derfor også, at den nye ordning skal forlænge overgangsperioden med støtte til virksomheder, for at undgå afskedigelser efter udløbet af lønkompensationsordningen. For at sikre det, vil den nye ordning blandt andet sikre, at overenskomstbestemmelser suspenderes midlertidigt,

I forhold til den eksisterende ordning for arbejdsfordeling, introducerer den nye midlertidige ordning større fleksibilitet for virksomheder til at tilrettelægge arbejdet. Det betyder blandt andet, at:

  • Ledighed under arbejdsfordeling skal være mindst 20 % og maksimalt 50 % i gennemsnit over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid

  • Medarbejdere efter meddelelse om iværksættelse af arbejdsfordeling har 24 timer til at beslutte, om de vil blive omfattet. Hvis de ikke svarer, bliver de omfattet

  • Medarbejdere får øget indkomstsikkerhed, fordi den maksimale dagpengesats samtidig bliver forhøjet svarende til op til kr. 23.000 for en fuldtidsmedarbejder. Samtidig får ikke-forsikrede medarbejdere ekstraordinær adgang til supplerende dagpenge

  • Virksomheder kan vælge at benytte sig af opkvalificeringsforløb helt eller delvist, i de perioder hvor medarbejderen er ledig. Medarbejdere under uddannelse, kan efter aftale helt undtages fra arbejdsfordelingsordningen

Ifølge lovforslaget, kan arbejdsfordelingsordninger træde i kraft indtil senest den 31. december 2020. Virksomheder kan højest benytte sig af den nye ordning i op til fire måneder.

Den nye lov om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning bliver i øjeblikket hastebehandlet, og det er planlagt, at loven allerede træder i kraft den 14. september 2020. Vi følger udviklingen tæt og vender tilbage, når der er nyt.

 [Forslag til lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 af den 4. september 2020]

 

Den nye arbejdsfordelingsordning skal være stedfortræder til lønkompensationsordningen, der udløb den 29. august 2020. Hovedformålet er derfor også, at den nye ordning skal forlænge overgangsperioden med støtte til virksomheder, for at undgå afskedigelser efter udløbet af lønkompensationsordningen. For at sikre det, vil den nye ordning blandt andet sikre, at overenskomstbestemmelser suspenderes midlertidigt,

I forhold til den eksisterende ordning for arbejdsfordeling, introducerer den nye midlertidige ordning større fleksibilitet for virksomheder til at tilrettelægge arbejdet. Det betyder blandt andet, at:

  • Ledighed under arbejdsfordeling skal være mindst 20 % og maksimalt 50 % i gennemsnit over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid

  • Medarbejdere efter meddelelse om iværksættelse af arbejdsfordeling har 24 timer til at beslutte, om de vil blive omfattet. Hvis de ikke svarer, bliver de omfattet

  • Medarbejdere får øget indkomstsikkerhed, fordi den maksimale dagpengesats samtidig bliver forhøjet svarende til op til kr. 23.000 for en fuldtidsmedarbejder. Samtidig får ikke-forsikrede medarbejdere ekstraordinær adgang til supplerende dagpenge

  • Virksomheder kan vælge at benytte sig af opkvalificeringsforløb helt eller delvist, i de perioder hvor medarbejderen er ledig. Medarbejdere under uddannelse, kan efter aftale helt undtages fra arbejdsfordelingsordningen

Ifølge lovforslaget, kan arbejdsfordelingsordninger træde i kraft indtil senest den 31. december 2020. Virksomheder kan højest benytte sig af den nye ordning i op til fire måneder.

Den nye lov om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning bliver i øjeblikket hastebehandlet, og det er planlagt, at loven allerede træder i kraft den 14. september 2020. Vi følger udviklingen tæt og vender tilbage, når der er nyt.

 [Forslag til lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 af den 4. september 2020]

 

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

(Orlov)

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

17. januar 2021

HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?

logo
HR-jura

15. januar 2021

Lønkompensationsordningen forlænges til den 7. februar 2021

logo
HR-jura

15. januar 2021

Jobklausuler ikke længere gyldige

logo
HR-jura

15. januar 2021

Arbejdsrelaterede coronatests skal ikke anses som skattepligtige personalegoder

logo
HR-jura

7. januar 2021

Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus

logo
HR-jura

20. december 2020

Kan virksomheder kræve, at medarbejdere bliver vaccineret mod coronavirus?

Learning

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT