DA
HR-jura

Coronavirus: Ny lov om midlertidig arbejdsfordeling vedtaget

logo
Juranyt
calendar 27. september 2020
globus Danmark

Lovforslaget om den nye midlertidig arbejdsfordelingsordning er trådt i kraft den 14. september. Efter den nye ordning kan virksomheder iværksætte arbejdsfordeling - uanset bestemmelser i kollektive overenskomster - frem til senest den 31. december 2020 og maksimalt i 4 måneder. Den nye ordning supplerer den eksisterende ordning om arbejdsfordelinger.

Den nye arbejdsfordelingsordning fungerer som stedfortræder til lønkompensationsordningen, der udløb den 29. august 2020. Hovedformålet er derfor også, at den nye ordning skal forlænge overgangsperioden med støtte til virksomheder for at undgå afskedigelser efter udløbet af lønkompensationsordningen.

Den nye ordning gør det muligt at iværksætte arbejdsfordelinger uanset bestemmelser i kollektive overenskomster, aftaler om løn og arbejdstid og andre lovbestemmelser. De bestemmelser i kollektive overenskomster, andre aftaler og lovbestemmelser, som ikke forhindrer en arbejdsfordeling vil dog fortsat være gældende.

Med den nye lov kan virksomheder etablere arbejdsfordelinger på en række betingelser, blandt andet:

 • Medarbejderes arbejdstid skal i gennemsnit være nedsat med mindst 20 % og maksimalt 50 % af den aftale arbejdstid målt over en fire ugers periode.

 • Virksomheder skal informere alle medarbejdere, der kan blive omfattet af den nye ordning, om iværksættelse af arbejdsfordelingen. I den forbindelse skal virksomheder også oplyse om de vilkår, der vil gælde under arbejdsfordelingen.

 • Efter meddelelsen har medarbejdere 24 timer til at meddele, om de vil deltage i ordningen. Hvis medarbejderne ikke svarer, bliver de automatisk omfattet. På baggrund af tilbagemeldingerne, skal virksomheder igen meddele den enkelte medarbejder om, at arbejdsfordelingen sættes i gang.

 • For virksomheder hvor samarbejdsaftalen, lignende aftaler eller lov om information og høring finder anvendelse, er det også en betingelse, at virksomheden informerer og hører medarbejderrepræsentanter efter de gældende regler.
 • Hvis medarbejdere ikke ønsker at blive omfattet af den nye ordning, kan virksomheder opsige medarbejderne efter de almindelige regler.

 • Virksomheder skal udbetale et fast arbejdsgiverbidrag svarende til et beløb på tre G-dage hver måned per medarbejder omfattet af arbejdsfordeling. Bidraget bliver opgjort forholdsmæssigt, og vil blive reduceret, hvis virksomheden ikke anvender sig af arbejdsfordeling en hel kalendermåned.

Som det også gælder efter den eksisterende ordning om arbejdsfordelinger, er det ikke muligt at opsige medarbejdere der deltager i en arbejdsfordeling i ordningens løbetid, af de grunde, som oprindeligt lå til grund for iværksættelse af arbejdsfordelingen.

Ifølge den nye ordning, kan arbejdsfordelingsordninger træde i kraft indtil senest den 31. december 2020 med mulighed for, at igangsatte arbejdsfordelinger kan løbe ind i 2021. Virksomheder skal anmelde arbejdsfordelingen til jobcenteret senest samtidigt med iværksættelse af arbejdsfordelingen.  Virksomheder kan højest benytte sig af den nye ordning i op til fire måneder.

IUNO mener

Den nye ordning, der er trådt i stedet for lønkompensationsordningen, er en mulighed for virksomheder, der fortsat er hårdt ramt af coronavirus. Virksomheder, der ønsker eller overvejer arbejdsfordelinger, bør sætte få foretaget en vurdering af, om de opfylder kravene i ordningen, og om ordningen vil afhjælpe den forretningsmæssige udfordring som virksomheden står overfor.

IUNO anbefaler, at virksomheder er særligt opmærksomme på, hvad en iværksættelse af arbejdsfordeling kan betyde for den enkelte medarbejder, for eksempel deltidsansatte, udstationerede medarbejdere, medarbejdere med arbejdstilladelser, medarbejdere, hvor social sikring og skat kan påvirkes og andre lignende forhold. I tilfælde af tvivl, bør virksomheder altid søge juridisk rådgivning.

[Lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 af den 10. september 2020]

Den nye arbejdsfordelingsordning fungerer som stedfortræder til lønkompensationsordningen, der udløb den 29. august 2020. Hovedformålet er derfor også, at den nye ordning skal forlænge overgangsperioden med støtte til virksomheder for at undgå afskedigelser efter udløbet af lønkompensationsordningen.

Den nye ordning gør det muligt at iværksætte arbejdsfordelinger uanset bestemmelser i kollektive overenskomster, aftaler om løn og arbejdstid og andre lovbestemmelser. De bestemmelser i kollektive overenskomster, andre aftaler og lovbestemmelser, som ikke forhindrer en arbejdsfordeling vil dog fortsat være gældende.

Med den nye lov kan virksomheder etablere arbejdsfordelinger på en række betingelser, blandt andet:

 • Medarbejderes arbejdstid skal i gennemsnit være nedsat med mindst 20 % og maksimalt 50 % af den aftale arbejdstid målt over en fire ugers periode.

 • Virksomheder skal informere alle medarbejdere, der kan blive omfattet af den nye ordning, om iværksættelse af arbejdsfordelingen. I den forbindelse skal virksomheder også oplyse om de vilkår, der vil gælde under arbejdsfordelingen.

 • Efter meddelelsen har medarbejdere 24 timer til at meddele, om de vil deltage i ordningen. Hvis medarbejderne ikke svarer, bliver de automatisk omfattet. På baggrund af tilbagemeldingerne, skal virksomheder igen meddele den enkelte medarbejder om, at arbejdsfordelingen sættes i gang.

 • For virksomheder hvor samarbejdsaftalen, lignende aftaler eller lov om information og høring finder anvendelse, er det også en betingelse, at virksomheden informerer og hører medarbejderrepræsentanter efter de gældende regler.
 • Hvis medarbejdere ikke ønsker at blive omfattet af den nye ordning, kan virksomheder opsige medarbejderne efter de almindelige regler.

 • Virksomheder skal udbetale et fast arbejdsgiverbidrag svarende til et beløb på tre G-dage hver måned per medarbejder omfattet af arbejdsfordeling. Bidraget bliver opgjort forholdsmæssigt, og vil blive reduceret, hvis virksomheden ikke anvender sig af arbejdsfordeling en hel kalendermåned.

Som det også gælder efter den eksisterende ordning om arbejdsfordelinger, er det ikke muligt at opsige medarbejdere der deltager i en arbejdsfordeling i ordningens løbetid, af de grunde, som oprindeligt lå til grund for iværksættelse af arbejdsfordelingen.

Ifølge den nye ordning, kan arbejdsfordelingsordninger træde i kraft indtil senest den 31. december 2020 med mulighed for, at igangsatte arbejdsfordelinger kan løbe ind i 2021. Virksomheder skal anmelde arbejdsfordelingen til jobcenteret senest samtidigt med iværksættelse af arbejdsfordelingen.  Virksomheder kan højest benytte sig af den nye ordning i op til fire måneder.

IUNO mener

Den nye ordning, der er trådt i stedet for lønkompensationsordningen, er en mulighed for virksomheder, der fortsat er hårdt ramt af coronavirus. Virksomheder, der ønsker eller overvejer arbejdsfordelinger, bør sætte få foretaget en vurdering af, om de opfylder kravene i ordningen, og om ordningen vil afhjælpe den forretningsmæssige udfordring som virksomheden står overfor.

IUNO anbefaler, at virksomheder er særligt opmærksomme på, hvad en iværksættelse af arbejdsfordeling kan betyde for den enkelte medarbejder, for eksempel deltidsansatte, udstationerede medarbejdere, medarbejdere med arbejdstilladelser, medarbejdere, hvor social sikring og skat kan påvirkes og andre lignende forhold. I tilfælde af tvivl, bør virksomheder altid søge juridisk rådgivning.

[Lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 af den 10. september 2020]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

18. april 2021

Virksomhed bundet af kundeklausul med kompensation, der var sendt ved en fejl

logo
HR-jura

15. april 2021

Lønkompensationsordningen forlænges og bliver mere fleksibel

logo
HR-jura Persondata Corporate

14. april 2021

Virksomheder kan ikke kræve konsulenter og bestyrelsesmedlemmer testet for coronavirus

logo
HR-jura

11. april 2021

Diskrimination at opsige medarbejder på grund af sygefravær i barselsperiode

logo
HR-jura Forsikring

5. april 2021

Medarbejder havde ret til erstatning efter mobning førte til psykisk arbejdsskade

logo
HR-jura

25. marts 2021

Handicappet medarbejder kunne opsiges og havde ikke krav på morgenvagter

Learning

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)