DA
HR-jura

HR-jura: Er din virksomhed klar til Brexit?

logo
Juranyt
calendar 31. januar 2020
globus Danmark

Storbritannien træder ud af EU ved midnat dansk tid og trods vedtagelse af udtrædelsesaftalen, får Brexit utvivlsomt stor betydning for britiske virksomheder i Danmark og danske virksomheder med aktiviteter i Storbritannien og resten af EU. I dette nyhedsbrev ser vi nærmere på, hvad din virksomhed bør være opmærksom på inden for en række scenarier, når Storbritannien i aften skilles fra EU.

Europa-Parlamentet og -Rådet har netop sagt god for den omdiskuterede udtrædelsesaftale, og Storbritannien forlader dermed officielt EU ved midnat dansk tid i et mere eller mindre soft exit. Efter næsten fire års forhandlinger er det således lykkedes at godkende en udtrædelsesaftale, der blev stemt igennem Europa-Parlamentet med advarsler om, at Storbritanniens udtræden ikke er slutningen, og forhandlingerne om det fremtidige forhold blive vanskelige. Det skyldes navnlig den tidsramme, der udgør overgangsperioden i udtrædelsesaftalen, hvorefter de nuværende regler vil gælde fra i morgen den 1. februar til den 31. december 2020 med mulighed for yderligere to års forlængelse. 

Udtrædelsesaftalen, der skal afvikle over 40 års medlemskab, er en bindende aftale, som har til opgave at sikre klarhed for begge sider inden for en række områder. Udover opgørelse og betalingsvilkår for Storbritanniens skilsmisseregning indeholder udtrædelsesaftalen også bestemmelser, der skal sikre en ordentlig udtræden på områder lige fra politisamarbejde til borgerrettigheder, fiskeri og retligt samarbejde. Brexit får dog uanset udtrædelsesaftalen stor betydning for virksomheder med aktiviteter i Storbritannien og andre lande, hvor britiske virksomheder indgår. Virksomheder bør derfor allerede nu være velforberedte og informerede om, hvilken betydning Brexit reelt får efter overgangsperiodens udløb og gøre sig klare overvejelser om, hvordan de forskellige konsekvenser bedst håndteres i praksis.

IUNO har som led i forberedelsen udarbejdet et overblik over et udsnit af de konsekvenser Brexit får inden for et ansættelsesretligt og persondataretligt perspektiv med fokus på, hvad virksomheder navnlig bør overveje, nu hvor Storbritannien ikke længere er en del af EU. Vi følger derudover forhandlingerne med Storbritannien vedrørende fremtidige forhold, der falder uden for udtrædelsesaftalen, tæt og vender løbende tilbage med opdateringer. 

HR-jura

Har din virksomhed britiske medarbejdere her i Danmark? Medarbejdere der arbejder i Storbritannien eller i øvrigt medarbejdere med kvalifikationer erhvervet i Storbritannien, der kræver kvalifikation i Danmark eller omvendt? Eller har din virksomhed et europæisk samarbejdsudvalg, hvori medarbejdere i Storbritannien indgår? Så er det afgørende, at du sætter dig godt ind i, hvilke konsekvenser Brexit konkret får for din virksomhed.

Udtrædelsesaftalen betyder først og fremmest, at Brexit ikke får ansættelsesretlige virkninger for din virksomhed før overgangsperiodens udløb tidligst ved slutningen af 2020. Selvom de nuværende regler endnu gælder i en tidsbegrænset periode, bør virksomheder allerede nu forberede overgangsperiodens udløb, da deadlinen utvivlsomt udløser en række spørgsmål i forbindelse med ansættelse, udstationering og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Det følger indledningsvist af udtrædelsesaftalen, at jeres nuværende eller fremtidige britiske medarbejdere, som inden overgangsperiodens ophør opholder sig lovligt i en EU-medlemsstat, fortsat vil kunne arbejde i Danmark på overordnet samme vilkår. Samme fleksibilitet vil dog som udgangspunkt ikke gælde ved ansættelse af britiske medarbejdere uden sådant lovligt ophold, som I ansætter efter overgangsperiodens udløb. Fleksibiliteten vil ultimativt afhænge af, hvad EU og Storbritannien i fællesskab aftaler om det fremtidige forhold, og i mangel på anden aftale vil ansættelse ske på samme vilkår som medarbejdere fra andre tredjelande – efter udlændingelovens regler. Virksomheder med danske medarbejdere i Storbritannien bør samtidig være opmærksomme på, at det britiske parlament i et forsøg på etablering af et sikkerhedsnet har etableret et ”EU Settled Worker Scheme”, hvorefter jeres EU-, EØS- og schweiziske medarbejdere gratis kan ansøge om tidsubegrænset opholdsret i Storbritannien uanset udfaldet af fremtidige forhandlinger. Mere information om ordningen kan findes her.

Udover at sikre at jeres medarbejdere opholder sig lovligt i enten Storbritannien eller Danmark efter overgangsperiodens udløb, bør virksomheder med tilknytning til lovregulerede erhverv også være opmærksomme på, hvilken betydning Brexit får herfor. Selvom udtrædelsesaftalen sikrer, at nuværende regler om erhvervsmæssige kvalifikationer gælder frem til overgangsperiodens udløb, kan reglerne allerede risikere at ændre sig fra den 1. januar 2021. Der er dog indsat et sikkerhedsnet, hvorefter beviser for erhvervsmæssige kvalifikationer, der er tildelt inden overgangsperiodens udløb, fortsat vil være gældende. Medarbejdere, der ved overgangsperiodens udløb allerede har adgang til at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark, vil derfor ikke påvirkes af Brexit. Det samme gælder for anerkendelser af erhvervsmæssige kvalifikationer, der ikke blev tildelt inden udgangen af overgangsperioden, men hvor ansøgning om anerkendelse blev indsendt inden periodens udløb. Endelig vil medarbejdere med britiske kvalifikationer, der inden overgangsperiodens udløb har påbegyndt levering af tjenesteydelser i Danmark, have ret til at afslutte levering heraf.

For erhvervsmæssige kvalifikationer, der først er opnået efter overgangsperiodens udløb, skal virksomheder være opmærksomme på, at vurdering og anerkendelse herefter skal ske efter samme regler, der gælder for andre kvalifikationer for tredjelande. Trods løfter i udtrædelsesaftalens tekst om forhandling af gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, vil det være nødvendigt at afvente de fremtidige forhandlinger mellem EU og Storbritannien herom. 

Endelig vil Storbritanniens udtræden berøre de fleste andre EU-regulerede områder, herunder regler om koordinering af sociale sikringsordninger, udstationering, europæiske samarbejdsudvalg mv. IUNO anbefaler derfor, at virksomheder allerede nu klart fastlægger, hvordan de skal forholde sig, når overgangsperioden udløber. Læs mere, om hvordan IUNO kan hjælpe din virksomhed med at sikre compliance i forbindelse med Brexit, her.

Europa-Parlamentet og -Rådet har netop sagt god for den omdiskuterede udtrædelsesaftale, og Storbritannien forlader dermed officielt EU ved midnat dansk tid i et mere eller mindre soft exit. Efter næsten fire års forhandlinger er det således lykkedes at godkende en udtrædelsesaftale, der blev stemt igennem Europa-Parlamentet med advarsler om, at Storbritanniens udtræden ikke er slutningen, og forhandlingerne om det fremtidige forhold blive vanskelige. Det skyldes navnlig den tidsramme, der udgør overgangsperioden i udtrædelsesaftalen, hvorefter de nuværende regler vil gælde fra i morgen den 1. februar til den 31. december 2020 med mulighed for yderligere to års forlængelse. 

Udtrædelsesaftalen, der skal afvikle over 40 års medlemskab, er en bindende aftale, som har til opgave at sikre klarhed for begge sider inden for en række områder. Udover opgørelse og betalingsvilkår for Storbritanniens skilsmisseregning indeholder udtrædelsesaftalen også bestemmelser, der skal sikre en ordentlig udtræden på områder lige fra politisamarbejde til borgerrettigheder, fiskeri og retligt samarbejde. Brexit får dog uanset udtrædelsesaftalen stor betydning for virksomheder med aktiviteter i Storbritannien og andre lande, hvor britiske virksomheder indgår. Virksomheder bør derfor allerede nu være velforberedte og informerede om, hvilken betydning Brexit reelt får efter overgangsperiodens udløb og gøre sig klare overvejelser om, hvordan de forskellige konsekvenser bedst håndteres i praksis.

IUNO har som led i forberedelsen udarbejdet et overblik over et udsnit af de konsekvenser Brexit får inden for et ansættelsesretligt og persondataretligt perspektiv med fokus på, hvad virksomheder navnlig bør overveje, nu hvor Storbritannien ikke længere er en del af EU. Vi følger derudover forhandlingerne med Storbritannien vedrørende fremtidige forhold, der falder uden for udtrædelsesaftalen, tæt og vender løbende tilbage med opdateringer. 

HR-jura

Har din virksomhed britiske medarbejdere her i Danmark? Medarbejdere der arbejder i Storbritannien eller i øvrigt medarbejdere med kvalifikationer erhvervet i Storbritannien, der kræver kvalifikation i Danmark eller omvendt? Eller har din virksomhed et europæisk samarbejdsudvalg, hvori medarbejdere i Storbritannien indgår? Så er det afgørende, at du sætter dig godt ind i, hvilke konsekvenser Brexit konkret får for din virksomhed.

Udtrædelsesaftalen betyder først og fremmest, at Brexit ikke får ansættelsesretlige virkninger for din virksomhed før overgangsperiodens udløb tidligst ved slutningen af 2020. Selvom de nuværende regler endnu gælder i en tidsbegrænset periode, bør virksomheder allerede nu forberede overgangsperiodens udløb, da deadlinen utvivlsomt udløser en række spørgsmål i forbindelse med ansættelse, udstationering og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Det følger indledningsvist af udtrædelsesaftalen, at jeres nuværende eller fremtidige britiske medarbejdere, som inden overgangsperiodens ophør opholder sig lovligt i en EU-medlemsstat, fortsat vil kunne arbejde i Danmark på overordnet samme vilkår. Samme fleksibilitet vil dog som udgangspunkt ikke gælde ved ansættelse af britiske medarbejdere uden sådant lovligt ophold, som I ansætter efter overgangsperiodens udløb. Fleksibiliteten vil ultimativt afhænge af, hvad EU og Storbritannien i fællesskab aftaler om det fremtidige forhold, og i mangel på anden aftale vil ansættelse ske på samme vilkår som medarbejdere fra andre tredjelande – efter udlændingelovens regler. Virksomheder med danske medarbejdere i Storbritannien bør samtidig være opmærksomme på, at det britiske parlament i et forsøg på etablering af et sikkerhedsnet har etableret et ”EU Settled Worker Scheme”, hvorefter jeres EU-, EØS- og schweiziske medarbejdere gratis kan ansøge om tidsubegrænset opholdsret i Storbritannien uanset udfaldet af fremtidige forhandlinger. Mere information om ordningen kan findes her.

Udover at sikre at jeres medarbejdere opholder sig lovligt i enten Storbritannien eller Danmark efter overgangsperiodens udløb, bør virksomheder med tilknytning til lovregulerede erhverv også være opmærksomme på, hvilken betydning Brexit får herfor. Selvom udtrædelsesaftalen sikrer, at nuværende regler om erhvervsmæssige kvalifikationer gælder frem til overgangsperiodens udløb, kan reglerne allerede risikere at ændre sig fra den 1. januar 2021. Der er dog indsat et sikkerhedsnet, hvorefter beviser for erhvervsmæssige kvalifikationer, der er tildelt inden overgangsperiodens udløb, fortsat vil være gældende. Medarbejdere, der ved overgangsperiodens udløb allerede har adgang til at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark, vil derfor ikke påvirkes af Brexit. Det samme gælder for anerkendelser af erhvervsmæssige kvalifikationer, der ikke blev tildelt inden udgangen af overgangsperioden, men hvor ansøgning om anerkendelse blev indsendt inden periodens udløb. Endelig vil medarbejdere med britiske kvalifikationer, der inden overgangsperiodens udløb har påbegyndt levering af tjenesteydelser i Danmark, have ret til at afslutte levering heraf.

For erhvervsmæssige kvalifikationer, der først er opnået efter overgangsperiodens udløb, skal virksomheder være opmærksomme på, at vurdering og anerkendelse herefter skal ske efter samme regler, der gælder for andre kvalifikationer for tredjelande. Trods løfter i udtrædelsesaftalens tekst om forhandling af gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, vil det være nødvendigt at afvente de fremtidige forhandlinger mellem EU og Storbritannien herom. 

Endelig vil Storbritanniens udtræden berøre de fleste andre EU-regulerede områder, herunder regler om koordinering af sociale sikringsordninger, udstationering, europæiske samarbejdsudvalg mv. IUNO anbefaler derfor, at virksomheder allerede nu klart fastlægger, hvordan de skal forholde sig, når overgangsperioden udløber. Læs mere, om hvordan IUNO kan hjælpe din virksomhed med at sikre compliance i forbindelse med Brexit, her.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

26. juni 2020

Overtrædelser af gavepolitik var bortvisningsgrund

logo
HR-jura

19. juni 2020

Lovforslag: Udvidet adgang til at varsle sommerferie under lønkompensationsordningen

logo
HR-jura

19. juni 2020

Coronavirus: Sådan håndterer du medarbejdere, der rejser til ”karantænelande”

logo
HR-jura

16. juni 2020

Delvis udbetaling af indefrosne feriepenge

logo
HR-jura

12. juni 2020

Coronavirus: Sådan håndterer du medarbejdere, der rejser sydpå

logo
HR-jura

7. juni 2020

Lønkompensationsordningen til corona-ramte virksomheder udfases og forlænges

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT