DA
Litigation HR-jura

Ingen tydelige krav til hjemmearbejde førte til arbejdsskader

logo
Juranyt
calendar 20. december 2022
globus Danmark

Ankestyrelsen har taget stilling til tre nye sager om skader ved hjemmearbejde. Skaderne skete i forbindelse med arbejde i sofaen, på terrassen og ved et skrivebord under trappen. Konklusionen var, at virksomhederne ikke havde stillet tydelige krav til, hvordan medarbejderne skulle arbejde hjemmefra. Skaderne var derfor arbejdsskader.

En skade er en arbejdsskade, når den er sket på grund af arbejdet. Det gælder også, hvis en medarbejder arbejder hjemmefra så længe, at skaden har en nødvendig og naturlig tilknytning til arbejdet.

Det er en anden situation, hvis virksomheden har lavet tydelige betingelser for, hvordan medarbejderen skal udføre sit hjemmearbejde, og medarbejderen ikke overholder betingelserne. I det tilfælde er der en formodning om, at det er medarbejderens private forhold, der er skyld i skaden. Når skaden er sket på grund af private forhold, kan det ikke være en arbejdsskade.

Betingelserne er som udgangspunkt tydelige for medarbejderen, når:

  • Betingelserne står i virksomhedens personalehåndbog eller retningslinjer
  • Betingelserne står i en kontrakt om hjemmearbejde
  • Virksomheden på en anden måde mundtligt eller skriftlig har fortalt medarbejderne om betingelserne

Intet forbud mod hjemmearbejde i sofaen, på terrassen eller under trappen

I tre nye sager har Ankestyrelsen taget stilling til, om medarbejderne havde fået en arbejdsskade, mens de arbejdede i hjemmet.

I den første sag slog en medarbejder sit hoved på en skråvæg, fordi medarbejderens skrivebord var placeret under en trappe. I den anden sag arbejdede medarbejderen fra sin sofa og kom til skade, da medarbejderen rejste sig og faldt over en computerledning. I den sidste sag arbejdede medarbejderen på sin terrasse. Medarbejderen skulle rykke sin parasol, så solen ikke skinnede ind på computeren, og kom til skade.

I sagerne havde ingen af virksomhederne stillet krav til, hvordan medarbejderne skulle udføre arbejdet i hjemmet. Derfor var alle skaderne arbejdsskader. En af virksomhederne havde sendt generelle anbefalinger ud og opfordringer til, hvordan hjemmearbejdspladsen skulle indrettes, og hvordan hjemmearbejdet skulle udføres. En anden af virksomhederne havde stillet udstyr til rådighed for medarbejderne. Men hverken anbefalingerne eller udstyret var tilstrækkeligt.

IUNO mener

Udgangspunktet om, at skader kun er arbejdsskader, hvis de sker som følge af arbejdet, gælder også under hjemmearbejde. De nye sager viser, hvad der skal til for, at virksomheder kan undgå at blive ansvarlige for arbejdsskader i hjemmet. Det kan ske, når medarbejdere ikke overholder tydelige betingelser om, hvordan de skal arbejde i hjemmet. Sådanne betingelser kan for eksempel fastslå, at hjemmearbejdspladsen skal være indrettet på en bestemt måde, og at medarbejderen kun må arbejde fra den særligt indrettede arbejdsplads. 

IUNO anbefaler, at virksomheder sikrer sig, at det står tydeligt i hjemmearbejdspolitikken, hvordan medarbejderne skal arbejde hjemmefra, og hvordan de skal indrette deres hjemmearbejdsplads. Det skal også stå tydeligt, at medarbejderne ikke må arbejde andre steder i hjemmet, hvis de ikke er indrettet på den måde, som står i politikken. Det kunne for eksempel være i sofaen eller i haven. Virksomheder og deres forsikringsselskaber skal være opmærksomme på, om sådanne retningslinjer er givet tydeligt – og altså ikke i form af for eksempel opfordringerne eller henvisninger til anbefalinger fra myndigheder.

[Ankestyrelsens principmeddelelse 40-22 om arbejdsskade – arbejdets forhold – hjemmearbejde af 29. november 2022]

En skade er en arbejdsskade, når den er sket på grund af arbejdet. Det gælder også, hvis en medarbejder arbejder hjemmefra så længe, at skaden har en nødvendig og naturlig tilknytning til arbejdet.

Det er en anden situation, hvis virksomheden har lavet tydelige betingelser for, hvordan medarbejderen skal udføre sit hjemmearbejde, og medarbejderen ikke overholder betingelserne. I det tilfælde er der en formodning om, at det er medarbejderens private forhold, der er skyld i skaden. Når skaden er sket på grund af private forhold, kan det ikke være en arbejdsskade.

Betingelserne er som udgangspunkt tydelige for medarbejderen, når:

  • Betingelserne står i virksomhedens personalehåndbog eller retningslinjer
  • Betingelserne står i en kontrakt om hjemmearbejde
  • Virksomheden på en anden måde mundtligt eller skriftlig har fortalt medarbejderne om betingelserne

Intet forbud mod hjemmearbejde i sofaen, på terrassen eller under trappen

I tre nye sager har Ankestyrelsen taget stilling til, om medarbejderne havde fået en arbejdsskade, mens de arbejdede i hjemmet.

I den første sag slog en medarbejder sit hoved på en skråvæg, fordi medarbejderens skrivebord var placeret under en trappe. I den anden sag arbejdede medarbejderen fra sin sofa og kom til skade, da medarbejderen rejste sig og faldt over en computerledning. I den sidste sag arbejdede medarbejderen på sin terrasse. Medarbejderen skulle rykke sin parasol, så solen ikke skinnede ind på computeren, og kom til skade.

I sagerne havde ingen af virksomhederne stillet krav til, hvordan medarbejderne skulle udføre arbejdet i hjemmet. Derfor var alle skaderne arbejdsskader. En af virksomhederne havde sendt generelle anbefalinger ud og opfordringer til, hvordan hjemmearbejdspladsen skulle indrettes, og hvordan hjemmearbejdet skulle udføres. En anden af virksomhederne havde stillet udstyr til rådighed for medarbejderne. Men hverken anbefalingerne eller udstyret var tilstrækkeligt.

IUNO mener

Udgangspunktet om, at skader kun er arbejdsskader, hvis de sker som følge af arbejdet, gælder også under hjemmearbejde. De nye sager viser, hvad der skal til for, at virksomheder kan undgå at blive ansvarlige for arbejdsskader i hjemmet. Det kan ske, når medarbejdere ikke overholder tydelige betingelser om, hvordan de skal arbejde i hjemmet. Sådanne betingelser kan for eksempel fastslå, at hjemmearbejdspladsen skal være indrettet på en bestemt måde, og at medarbejderen kun må arbejde fra den særligt indrettede arbejdsplads. 

IUNO anbefaler, at virksomheder sikrer sig, at det står tydeligt i hjemmearbejdspolitikken, hvordan medarbejderne skal arbejde hjemmefra, og hvordan de skal indrette deres hjemmearbejdsplads. Det skal også stå tydeligt, at medarbejderne ikke må arbejde andre steder i hjemmet, hvis de ikke er indrettet på den måde, som står i politikken. Det kunne for eksempel være i sofaen eller i haven. Virksomheder og deres forsikringsselskaber skal være opmærksomme på, om sådanne retningslinjer er givet tydeligt – og altså ikke i form af for eksempel opfordringerne eller henvisninger til anbefalinger fra myndigheder.

[Ankestyrelsens principmeddelelse 40-22 om arbejdsskade – arbejdets forhold – hjemmearbejde af 29. november 2022]

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Mads

Poulsen

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
Litigation HR-jura

7. februar 2023

Krav på erstatning var forældet, fordi der ikke havde været forhandlinger

logo
HR-jura

5. februar 2023

Husk bonusaftalen!

logo
HR-jura

29. januar 2023

Selvstændig beskyttet mod forskelsbehandling

logo
Litigation HR-jura

24. januar 2023

”Delt” afgørelse stoppede medarbejders ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

logo
HR-jura

22. januar 2023

Seksuel chikane på lærerværelset

logo
HR-jura

15. januar 2023

Åbenbart ikke nok arbejde til mor

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgiver

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Mads

Poulsen

Partner

Petra

Enmalm

Head of HR Legal, Sweden

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner