HR-jura

Medarbejder kunne ikke bortvises for illoyalitet

26. oktober 2018

En medarbejder opsagde sin stilling i en virksomhed og mødtes i opsigelsesperioden med en anden virksomhed for at diskutere en mulig forretningsidé. Forretningsidéen ville gøre denne virksomhed til en konkurrerende virksomhed til medarbejderens daværende arbejdsgiver. Medarbejderen blev efterfølgende bortvist for illoyal adfærd i opsigelsesperioden, men bortvisningen var ifølge Vestre Landsret ikke berettiget.

Sagen drejede sig om en medarbejder, der var ansat i en virksomhed, som solgte el på europæiske markeder. På et tidspunkt opsagde medarbejderen sin stilling, og tre uger efter deltog han i et møde med en anden virksomhed. Denne virksomhed ønskede at konkurrere med medarbejderens daværende arbejdsgiver om handel med el på blandt andet det franske marked, og på mødet blev medarbejderen derfor tilbudt et job som konsulent i virksomheden.

Medarbejderens arbejdsgiver blev opmærksom på, at medarbejderen havde deltaget i mødet og modtog nogle dokumenter fra mødet, herunder en projektplan, der blandt andet indeholdt oplysninger om udvikling af handelsmodeller i Frankrig. Medarbejderen blev bortvist, da virksomheden mente, at medarbejderen havde handlet i strid med sin loyalitetsforpligtelse ved at udføre konkurrerende virksomhed eller videregive fortrolige oplysninger. Landsretten skulle derfor tage stilling til, om bortvisningen var berettiget.

Byretten: Medarbejderen videregav data

Både for byretten og landsretten blev der afgivet meget forskellige forklaringer om, hvad der var blevet drøftet på mødet mellem medarbejderen og den konkurrerende virksomhed.

Byretten lagde især vægt på et vidnes forklaring om, at både han og medarbejderen i sagen havde leveret data, der skulle bruges til at analysere det arbejdsområde, de skulle beskæftige sig med i den konkurrerende virksomhed. Vidnet forklarede også, at de på mødet drøftede muligheden for at ansætte medarbejderen under et falsk navn for at omgå hans konkurrenceklausul. Retten lagde desuden vægt på den tidsmæssige sammenhæng mellem medarbejderens opsigelse og mødet.

På den baggrund fandt byretten, at medarbejderen havde handlet i strid med sin loyalitetsforpligtelse, og at bortvisningen derfor var berettiget.

Landsretten: Ingen konkrete handlinger

Landsretten var dog ikke enig. Landsretten lagde først og fremmest vægt på, at medarbejderen ikke havde underskrevet konsulentaftalen med den konkurrerende virksomhed. Herudover lagde retten til grund, at den projektplan, som medarbejderen skulle indgå i, kun var et forslag og ikke en beskrivelse af faktisk udførte arbejdsopgaver. Der var ikke fremlagt andre dokumenter, der støttede, at medarbejderen havde handlet illoyalt.

Landsretten fandt derfor ikke, at virksomheden havde bevist, at medarbejderen havde udført arbejdsopgaver for den konkurrerende virksomhed, videregivet fortrolige oplysninger eller i øvrigt havde handlet i strid med sin loyalitetsforpligtelse.

Landsretten fandt derfor, at bortvisningen var uberettiget, og medarbejderen blev tilkendt løn i opsigelsesperioden og kompensation for sin konkurrenceklausul.

IUNO mener

Under ansættelsen er medarbejdere på grund af deres loyalitetsforpligtelse afskåret fra at udføre konkurrerende virksomhed, uanset om dette sker ved ejerskab, ansættelse eller lignende i den konkurrerende virksomhed. I praksis sondrer man dog mellem konkurrerende virksomhed og såkaldte forberedende skridt, og ikke alle handlinger er derfor i strid med loyalitetsforpligtelsen.

Som sagen viser, er det i disse sager ofte vanskeligt for virksomheder at bevise, at medarbejderen har overtrådt sin loyalitetsforpligtelse - eller markedsføringslovens § 3, stk. 1 om god markedsføringsskik og lov om forretningshemmeligheder § 4 om uberettiget erhvervelse, brug eller videregivelse af fortrolige oplysninger, som også gælder efter ansættelsesforholdets ophør. Det er derfor yderst vigtigt, at virksomheden så snart man bliver opmærksom på en eventuel krænkelse begynder at indsamle dokumentation herfor.

IUNO anbefaler, at man som virksomhed søger juridisk rådgivning til at vurdere grundlaget for bortvisning, herunder at virksomheden har den nødvendige dokumentation for krænkelsen.

[Vestre Landsrets dom af 13. september 2018 i sag BS-7189/2007-VLR]

Sagen drejede sig om en medarbejder, der var ansat i en virksomhed, som solgte el på europæiske markeder. På et tidspunkt opsagde medarbejderen sin stilling, og tre uger efter deltog han i et møde med en anden virksomhed. Denne virksomhed ønskede at konkurrere med medarbejderens daværende arbejdsgiver om handel med el på blandt andet det franske marked, og på mødet blev medarbejderen derfor tilbudt et job som konsulent i virksomheden.

Medarbejderens arbejdsgiver blev opmærksom på, at medarbejderen havde deltaget i mødet og modtog nogle dokumenter fra mødet, herunder en projektplan, der blandt andet indeholdt oplysninger om udvikling af handelsmodeller i Frankrig. Medarbejderen blev bortvist, da virksomheden mente, at medarbejderen havde handlet i strid med sin loyalitetsforpligtelse ved at udføre konkurrerende virksomhed eller videregive fortrolige oplysninger. Landsretten skulle derfor tage stilling til, om bortvisningen var berettiget.

Byretten: Medarbejderen videregav data

Både for byretten og landsretten blev der afgivet meget forskellige forklaringer om, hvad der var blevet drøftet på mødet mellem medarbejderen og den konkurrerende virksomhed.

Byretten lagde især vægt på et vidnes forklaring om, at både han og medarbejderen i sagen havde leveret data, der skulle bruges til at analysere det arbejdsområde, de skulle beskæftige sig med i den konkurrerende virksomhed. Vidnet forklarede også, at de på mødet drøftede muligheden for at ansætte medarbejderen under et falsk navn for at omgå hans konkurrenceklausul. Retten lagde desuden vægt på den tidsmæssige sammenhæng mellem medarbejderens opsigelse og mødet.

På den baggrund fandt byretten, at medarbejderen havde handlet i strid med sin loyalitetsforpligtelse, og at bortvisningen derfor var berettiget.

Landsretten: Ingen konkrete handlinger

Landsretten var dog ikke enig. Landsretten lagde først og fremmest vægt på, at medarbejderen ikke havde underskrevet konsulentaftalen med den konkurrerende virksomhed. Herudover lagde retten til grund, at den projektplan, som medarbejderen skulle indgå i, kun var et forslag og ikke en beskrivelse af faktisk udførte arbejdsopgaver. Der var ikke fremlagt andre dokumenter, der støttede, at medarbejderen havde handlet illoyalt.

Landsretten fandt derfor ikke, at virksomheden havde bevist, at medarbejderen havde udført arbejdsopgaver for den konkurrerende virksomhed, videregivet fortrolige oplysninger eller i øvrigt havde handlet i strid med sin loyalitetsforpligtelse.

Landsretten fandt derfor, at bortvisningen var uberettiget, og medarbejderen blev tilkendt løn i opsigelsesperioden og kompensation for sin konkurrenceklausul.

IUNO mener

Under ansættelsen er medarbejdere på grund af deres loyalitetsforpligtelse afskåret fra at udføre konkurrerende virksomhed, uanset om dette sker ved ejerskab, ansættelse eller lignende i den konkurrerende virksomhed. I praksis sondrer man dog mellem konkurrerende virksomhed og såkaldte forberedende skridt, og ikke alle handlinger er derfor i strid med loyalitetsforpligtelsen.

Som sagen viser, er det i disse sager ofte vanskeligt for virksomheder at bevise, at medarbejderen har overtrådt sin loyalitetsforpligtelse - eller markedsføringslovens § 3, stk. 1 om god markedsføringsskik og lov om forretningshemmeligheder § 4 om uberettiget erhvervelse, brug eller videregivelse af fortrolige oplysninger, som også gælder efter ansættelsesforholdets ophør. Det er derfor yderst vigtigt, at virksomheden så snart man bliver opmærksom på en eventuel krænkelse begynder at indsamle dokumentation herfor.

IUNO anbefaler, at man som virksomhed søger juridisk rådgivning til at vurdere grundlaget for bortvisning, herunder at virksomheden har den nødvendige dokumentation for krænkelsen.

[Vestre Landsrets dom af 13. september 2018 i sag BS-7189/2007-VLR]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kathrine

Skøtt Jespersen

Advokat

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

16. april 2019

Godtgørelse for seksuel chikane af konsulent

logo
Persondata HR-jura

12. april 2019

Manglende træning af virksomhedens medarbejdere kan udløse bøder

logo
HR-jura

5. april 2019

Medarbejders funktionsbegrænsning var ikke af lang varighed

logo
HR-jura

29. marts 2019

Brexit-lovforslag vedtaget: Briter i Danmark bevarer rettigheder

logo
HR-jura

22. marts 2019

Fokus på performance management

logo
HR-jura

15. marts 2019

Nyt ferieår: Husk at afvikle, overføre og varsle ferie

Events

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

logo
HR-jura
21. november 2018

Medarbejdernes indflydelse i Norden (Helsinki) (Engelsk)

logo
HR-jura
20. november 2018

Medarbejderes indflydelse i Norden (Webcast) (Engelsk)