DA
HR-jura Forsikring

Mulighed for dispensation fra frist til politianmeldelse i offererstatningsloven

logo
Juranyt
calendar 1. november 2017
globus Danmark

Østre Landsret fastslog i denne sag, at en rimelig forventning om, at arbejdsgiveren ville politianmelde forholdet, berettigede til dispensation fra kravet om, at forholdet blev politianmeldt senest 72 timer efter hændelsen.

En pædagog, ansat på en lukket psykiatrisk afdeling for ældre, blev en aften overfaldet af en psykiatrisk patient med svær demens. Overfaldet skete hurtigt og involverede flere skub, vrid i arm, slag, kvælertag og var så voldsomt, at pædagogen mistede bevidstheden i et par sekunder. Pædagogen fik tilkaldt hjælp og fik trukket sig væk. Efter at have sundet sig i en halv times tid tog pædagogen på skadestuen, da han havde hovedpine og en summende fornemmelse i venstre arm, hånd og fingre samt ømhed på venstre side af halsen. Pædagogen blev efter hændelsen langtidssygemeldt, og han blev siden opsagt.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastslog, at pædagogen havde fået varigt mén på 28 % som følge af overfaldet, og han blev tildelt en godtgørelse på 232.400 kroner.

Pædagogen indgav efterfølgende en ansøgning om erstatning til Erstatningsnævnet, der afslog ansøgningen foreløbigt og henviste til at søge erstatningskravet dækket hos skadevolderens ansvarsforsikringsselskab. Skadevolderens ansvarsforsikringsselskab afslog imidlertid at udbetale erstatning, da forsikringsbetingelserne ikke var opfyldt, fordi der ikke var dokumentation for, at skadevolderen på gerningstidspunktet manglede evnen til at handle fornuftsmæssigt.

Pædagogen bad herefter Erstatningsnævnet genoptage sagen. Nævnet afslog dog endeligt pædagogens ansøgning om erstatning, da forholdet ikke var blevet politianmeldt inden for fristen på 72 timer i overensstemmelse med offererstatningslovens § 10. Anmeldelsen til politiet var først sket 14 dage efter hændelsen.

Nævnet fandt desuden, at der ikke var forhold, der talte for at fravige fristen, som offererstatningslovens § 10, stk. 2. giver mulighed for. Nævnet begrundede dette med, at pædagogen selv kunne have anmeldt forholdet, og at der ikke var oplyst konkrete, individuelle, pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn vedrørende skadevolder eller episoden, som gjorde, at forholdet ikke kunne være anmeldt inden for fristen.

Landsretten: Nævnets begrundelse var i strid med forarbejderne

Landsretten bemærkede, at det af forarbejderne til dispensationsbestemmelsen fremgår, at 72 timers-kravet kan fraviges i tilfælde, hvor skadelidte med rimelighed kunne gå ud fra, at forbrydelsen ville blive anmeldt fra anden side.

Pædagogen og arbejdsgiveren var enige om, at det var arbejdsgiveren, der skulle sørge for, at forholdet blev politianmeldt. Dette var også i overensstemmelse med de gældende ”Retningslinjer for Forebyggelse og Håndtering af Konflikter” på overfaldstidspunktet. 

Landsretten tog herefter pædagogens påstand til følge og dømte Erstatningsnævnet til at anderkende, at der var grundlag for at dispensere for fristen i offererstatningslovens § 10.

IUNO mener

Offererstatningslovens § 10, stk. 2, fastslår, at pligten til at politianmelde det strafferetlige forhold, der udløser ret til erstatning fra staten indenfor 72 timer kan fraviges, ”hvis forholdene taler for det”. Østre Landsret fastslog i denne sag, at en rimelig forventning om, at arbejdsgiveren politianmelder kravet, er et forhold, der kan begrunde en fravigelse.

Selvom der er mulighed for dispensation, bør virksomheder dog altid være opmærksomme at få anmeldt krav og forhold inden for fristen.

[Østre Landsrets dom af 30. august 2017 i sag B-2671-16]

En pædagog, ansat på en lukket psykiatrisk afdeling for ældre, blev en aften overfaldet af en psykiatrisk patient med svær demens. Overfaldet skete hurtigt og involverede flere skub, vrid i arm, slag, kvælertag og var så voldsomt, at pædagogen mistede bevidstheden i et par sekunder. Pædagogen fik tilkaldt hjælp og fik trukket sig væk. Efter at have sundet sig i en halv times tid tog pædagogen på skadestuen, da han havde hovedpine og en summende fornemmelse i venstre arm, hånd og fingre samt ømhed på venstre side af halsen. Pædagogen blev efter hændelsen langtidssygemeldt, og han blev siden opsagt.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastslog, at pædagogen havde fået varigt mén på 28 % som følge af overfaldet, og han blev tildelt en godtgørelse på 232.400 kroner.

Pædagogen indgav efterfølgende en ansøgning om erstatning til Erstatningsnævnet, der afslog ansøgningen foreløbigt og henviste til at søge erstatningskravet dækket hos skadevolderens ansvarsforsikringsselskab. Skadevolderens ansvarsforsikringsselskab afslog imidlertid at udbetale erstatning, da forsikringsbetingelserne ikke var opfyldt, fordi der ikke var dokumentation for, at skadevolderen på gerningstidspunktet manglede evnen til at handle fornuftsmæssigt.

Pædagogen bad herefter Erstatningsnævnet genoptage sagen. Nævnet afslog dog endeligt pædagogens ansøgning om erstatning, da forholdet ikke var blevet politianmeldt inden for fristen på 72 timer i overensstemmelse med offererstatningslovens § 10. Anmeldelsen til politiet var først sket 14 dage efter hændelsen.

Nævnet fandt desuden, at der ikke var forhold, der talte for at fravige fristen, som offererstatningslovens § 10, stk. 2. giver mulighed for. Nævnet begrundede dette med, at pædagogen selv kunne have anmeldt forholdet, og at der ikke var oplyst konkrete, individuelle, pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn vedrørende skadevolder eller episoden, som gjorde, at forholdet ikke kunne være anmeldt inden for fristen.

Landsretten: Nævnets begrundelse var i strid med forarbejderne

Landsretten bemærkede, at det af forarbejderne til dispensationsbestemmelsen fremgår, at 72 timers-kravet kan fraviges i tilfælde, hvor skadelidte med rimelighed kunne gå ud fra, at forbrydelsen ville blive anmeldt fra anden side.

Pædagogen og arbejdsgiveren var enige om, at det var arbejdsgiveren, der skulle sørge for, at forholdet blev politianmeldt. Dette var også i overensstemmelse med de gældende ”Retningslinjer for Forebyggelse og Håndtering af Konflikter” på overfaldstidspunktet. 

Landsretten tog herefter pædagogens påstand til følge og dømte Erstatningsnævnet til at anderkende, at der var grundlag for at dispensere for fristen i offererstatningslovens § 10.

IUNO mener

Offererstatningslovens § 10, stk. 2, fastslår, at pligten til at politianmelde det strafferetlige forhold, der udløser ret til erstatning fra staten indenfor 72 timer kan fraviges, ”hvis forholdene taler for det”. Østre Landsret fastslog i denne sag, at en rimelig forventning om, at arbejdsgiveren politianmelder kravet, er et forhold, der kan begrunde en fravigelse.

Selvom der er mulighed for dispensation, bør virksomheder dog altid være opmærksomme at få anmeldt krav og forhold inden for fristen.

[Østre Landsrets dom af 30. august 2017 i sag B-2671-16]

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Lignende nyt

logo
HR-jura

17. januar 2021

HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?

logo
HR-jura

15. januar 2021

Lønkompensationsordningen forlænges til den 7. februar 2021

logo
HR-jura

15. januar 2021

Jobklausuler ikke længere gyldige

logo
HR-jura

15. januar 2021

Arbejdsrelaterede coronatests skal ikke anses som skattepligtige personalegoder

logo
HR-jura

7. januar 2021

Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus

logo
HR-jura

20. december 2020

Kan virksomheder kræve, at medarbejdere bliver vaccineret mod coronavirus?

Learning

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT