DA
HR-jura

Nye regler om øremærket barsel på vej

logo
Juranyt
calendar 16 september 2021
globus Danmark

Arbejdsmarkedets parter har netop indgået en aftale om en model for øremærket barsel for begge forældre. Den foreslåede ordning i aftalen er en implementering af EU’s work-life balance direktiv, som er et forsøg på at skabe mere ligestilling på arbejdsmarkedet. Vi kigger i nyhedsbrevet nærmere på den forslåede ordning, og hvad reglerne betyder for virksomhederne.

Efter den nye aftale bliver 2 ugers barsel og fædreorlov samt 9 ugers forældreorlov øremærket til hver forælder. Det betyder, at der er 11 ugers orlov, som forældrene ikke kan overføre til hinanden. De skal afholdes, ellers bortfalder de. Aftalen implementerer samtidig EU’s work-life balance direktiv, som er et minimumsdirektiv. Vi har tidligere skrevet om direktivet her.

Efter de nugældende regler er barslen og forældreorlov fordelt sådan:

 • 4 ugers graviditetsorlov til moren inden fødslen
 • 14 ugers barsel til moren, hvoraf 2 uger er obligatoriske
 • 2 ugers øremærket fædreorlov
 • 32 ugers forældreorlov til hver forælder

Efter den foreslåede model skal barslen og forældreorloven blive fordelt sådan:

 • 4 ugers graviditetsorlov til moren inden fødslen
 • 2 ugers øremærket barsel til hver forælder
 • 8 ugers barsel og fædreorlov til hver forælder, som kan overføres. Faren eller medmoren skal dog afholde fædreorloven, inden barnet fylder 1 år
 • 9 ugers øremærket forældreorlov til hver forælder
 • 5 ugers forældreorlov som kan blive overført og afholdt, indtil barnet fylder 9 år

Hvad betyder de nye regler?

Ordningen betyder, at moren og faren eller medmoren sammenlagt har 24 ugers orlov efter fødslen, hvor de kan modtage ydelser. Ordningen betyder dog også, at både moren og faren eller medmoren skal afholde 2 ugers øremærket barsel og 9 ugers øremærket forældreorlov. Det medfører, at der er i alt 11 ugers orlov efter barnets fødsel, som ikke kan blive overført til den anden forælder.

Med ordningen kan faren eller medmoren og moren overføre i alt 13 uger til hinanden. Vælger moren at overføre alle sine 13 uger til faren eller medmoren, kan den forælder afholde 37 ugers orlov efter barnets fødsel. Vælger faren eller medmoren at overføre alle sine 13 uger, kan moren afholde 41 ugers orlov inklusiv de 4 ugers graviditetsorlov.

IUNO mener

Formålet med de foreslåede regler er at skabe mere ligestilling og fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Tager mænd lige så meget orlov som kvinder, vil kvinder kunne blive stillet bedre på arbejdsmarkedet. Det skyldes, at der vil være en mere ligelig fordeling af, hvor længe mænd og kvinder er væk fra arbejdsmarkedet.

Bliver ordningen vedtaget i dens nuværende form, betyder det, at virksomhederne skal ændre deres barselspolitikker, så de stemmer overens med reglerne. Det vil samtidig rejse en række spørgsmål i forhold til implementeringen af de nye barselspolitikker. Virksomheder bør derfor allerede nu forberede sig på, at der vil skulle ske ændringer. IUNO anbefaler, at virksomhederne får vurderet deres barselspolitikker og kravene til implementering.

Der er tale om en aftale mellem FH og DA, der er sendt til regeringen og Folketinget, som herefter skal tage stilling til den foreslåede ordning.

[Aftale mellem FH og DA af 13. september 2021]

Efter den nye aftale bliver 2 ugers barsel og fædreorlov samt 9 ugers forældreorlov øremærket til hver forælder. Det betyder, at der er 11 ugers orlov, som forældrene ikke kan overføre til hinanden. De skal afholdes, ellers bortfalder de. Aftalen implementerer samtidig EU’s work-life balance direktiv, som er et minimumsdirektiv. Vi har tidligere skrevet om direktivet her.

Efter de nugældende regler er barslen og forældreorlov fordelt sådan:

 • 4 ugers graviditetsorlov til moren inden fødslen
 • 14 ugers barsel til moren, hvoraf 2 uger er obligatoriske
 • 2 ugers øremærket fædreorlov
 • 32 ugers forældreorlov til hver forælder

Efter den foreslåede model skal barslen og forældreorloven blive fordelt sådan:

 • 4 ugers graviditetsorlov til moren inden fødslen
 • 2 ugers øremærket barsel til hver forælder
 • 8 ugers barsel og fædreorlov til hver forælder, som kan overføres. Faren eller medmoren skal dog afholde fædreorloven, inden barnet fylder 1 år
 • 9 ugers øremærket forældreorlov til hver forælder
 • 5 ugers forældreorlov som kan blive overført og afholdt, indtil barnet fylder 9 år

Hvad betyder de nye regler?

Ordningen betyder, at moren og faren eller medmoren sammenlagt har 24 ugers orlov efter fødslen, hvor de kan modtage ydelser. Ordningen betyder dog også, at både moren og faren eller medmoren skal afholde 2 ugers øremærket barsel og 9 ugers øremærket forældreorlov. Det medfører, at der er i alt 11 ugers orlov efter barnets fødsel, som ikke kan blive overført til den anden forælder.

Med ordningen kan faren eller medmoren og moren overføre i alt 13 uger til hinanden. Vælger moren at overføre alle sine 13 uger til faren eller medmoren, kan den forælder afholde 37 ugers orlov efter barnets fødsel. Vælger faren eller medmoren at overføre alle sine 13 uger, kan moren afholde 41 ugers orlov inklusiv de 4 ugers graviditetsorlov.

IUNO mener

Formålet med de foreslåede regler er at skabe mere ligestilling og fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Tager mænd lige så meget orlov som kvinder, vil kvinder kunne blive stillet bedre på arbejdsmarkedet. Det skyldes, at der vil være en mere ligelig fordeling af, hvor længe mænd og kvinder er væk fra arbejdsmarkedet.

Bliver ordningen vedtaget i dens nuværende form, betyder det, at virksomhederne skal ændre deres barselspolitikker, så de stemmer overens med reglerne. Det vil samtidig rejse en række spørgsmål i forhold til implementeringen af de nye barselspolitikker. Virksomheder bør derfor allerede nu forberede sig på, at der vil skulle ske ændringer. IUNO anbefaler, at virksomhederne får vurderet deres barselspolitikker og kravene til implementering.

Der er tale om en aftale mellem FH og DA, der er sendt til regeringen og Folketinget, som herefter skal tage stilling til den foreslåede ordning.

[Aftale mellem FH og DA af 13. september 2021]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura Corporate Teknologi

22. oktober 2021

Ny vejledning om whistleblowerordninger

logo
HR-jura

22. oktober 2021

Et øjebliks tankeløshed på Facebook kunne ikke berettige bortvisning

logo
HR-jura

15. oktober 2021

Hvad betyder øremærket barsel for virksomhedens barselspolitik?

logo
HR-jura

10. oktober 2021

Forskelsbehandling at udelukke medarbejder på barsel fra aktiekøbsprogram

logo
HR-jura

1. oktober 2021

Bortvist medarbejder mistede ikke retten til godtgørelse for usaglig opsigelse

logo
HR-jura

26. september 2021

”Glemt” ansættelseskontrakt blev dyr for virksomheds direktør

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikationsassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Kommunikationsassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Mathilde

Baudry

Kommunikationsassistent

Nora

Tägtgård Coter

Senior juridisk assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfuldmægtig

Søren

Hessellund Klausen

Partner