HR-jura

Regeringens nye udspil om udenlandsk arbejdskraft

11. oktober 2018

Regeringen har netop præsenteret en række nye initiativer, der skal gøre det lettere for danske virksomheder at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Udspillet vil blandt andet medføre ændringer af de eksisterende ordninger, som f.eks. beløbsordningen, positivlisten og fast track-ordningen.

Det overordnede formål med udspillet er at gøre reglerne om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft enklere og mere fleksible. Udspillet består af 21 forskellige initiativer, og vi belyser her nogle af de mest centrale initiativer for virksomheder, der ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Landespecifik beløbsordning

For det første lægger udspillet op til en ændring af beløbsordningen. Efter den nuværende ordning kan udlændinge fra tredjelande, dvs. lande som ikke er medlem af EU/EØS-samarbejdet, søge om opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen, hvis de tilbydes et job i Danmark med en løn på over 418.000 kr. om året.

Regeringen vil ændre denne ordning, så beløbsgrænsen fremover nedsættes til 330.000 kr., hvis udlændingen kommer fra et tredjeland, som Danmark har et godt investeringssamarbejde med – det vi sige en landedifferentieret beløbsordning. Regeringen har udarbejdet en liste over 30 lande, som har flest ind- og udgående investeringer i Danmark, heriblandt USA, Kina og Singapore, og hvor beløbsgrænsen altså vil være lavere end for tredjelande, der ikke er omfattet af listen.

Formålet med ændringen er dels at forbedre virksomhedernes mulighed for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, dels at styrke samarbejdet med de oplistede investeringslande.

Udvidet positivliste

Herudover ønsker regeringen at gøre det lettere for virksomhederne at rekruttere udenlandske medarbejdere ved hjælp af positivlisten. Positivlisten består af en række stillinger inden for forskellige erhvervsområder, hvor der er mangel på højt kvalificeret arbejdskraft. I dag kan en udenlandsk jobsøger ansøge om dansk opholds- og arbejdstilladelse, hvis vedkommende tilbydes en stilling, der fremgår af listen.

For at sikre en bedre sammenhæng mellem listen og efterspørgslen på arbejdskraft foreslår regeringen blandt andet, at listen fremover automatisk udvides med beslægtede stillinger, hver gang en ny stilling tilføjes. Hvis fx stillingen elektroingeniør tilføjes, vil stillingerne radioingeniør, røntgeningeniør osv. også blive tilføjet. Herudover vil udspillet give de regionale arbejdsmarkedsråd og de fagligt afgrænsede a-kasser adgang til at tilføje stillinger til listen.

Det vil dog fortsat være et krav, at ansættelsen sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår i Danmark.

Mere fleksibel fast track-ordning

Regeringen vil også lempe betingelserne for at anvende fast track-ordningen, der blandt andet giver certificerede virksomheder mulighed for at ansætte udenlandsk arbejdskraft uden at skulle afvente sagsbehandling af medarbejderens opholds- og arbejdstilladelse.

Hvis en virksomhed ønsker at anvende ordningen, er det i dag et krav, at virksomheden ikke er blevet straffet for overtrædelse af udlændingeloven inden for de seneste to år. Den nuværende ordning er meget restriktiv, og der er risiko for, at virksomheder der gør, hvad de kan for at efterleve reglerne alligevel udelukkes på grund af mindre fejl. Regeringen foreslår derfor en kortere karantæneperiode på 1 år.

Det fremgår også af udspillet, at virksomheder ikke skal nægtes certificering eller miste deres certificering på grund af mindre brud på kravene i ordningen. Fremover skal der derfor være tale om tre bøder inden for et år eller en bødestraf på 60.000 kr. eller 100.000 kr., alt efter virksomhedens størrelse, før certificering kan nægtes eller inddrages.

Derudover skal ordningen ikke længere kun være tilgængelig for virksomheder med mindst 20 medarbejdere. Dette krav nedsættes til 5 medarbejdere for at tilgodese mindre og nyopstartede virksomheder.

Øvrige ændringer

Udspillet indeholder også en række andre initiativer, der også har til formål at lette virksomhedernes adgang til udenlandsk arbejdskraft. Regeringen vil blandt andet forenkle reglerne for forskere og ph.d.-studerende, afskaffe krav om dansk bankkonto, skærpe bødestraffen for at ansætte ulovlig arbejdskraft og gøre det muligt for udenlandske medarbejdere at skifte stilling i virksomheden uden at skulle ansøge om en ny arbejdstilladelse.

IUNO mener

Hvis de beskrevne ændringer udmønter sig i konkrete lovforslag, vil det give danske virksomheder bedre mulighed for at ansætte udenlandsk arbejdskraft i forhold til reglerne i dag.

Reglerne for indførelse af udenlandsk arbejdskraft er i dag forholdsvis strenge, og mange virksomheder oplever reglerne som meget komplekse og ufleksible at arbejde med. Hvis det lykkes at gennemføre forenklingen, forventer vi derfor, at det vil gavne både den enkelte arbejdsgiver og det samlede, danske erhvervsliv.

Ifølge regeringens lovprogram for dette folketingsår, er der foreløbigt to lovforslag på vej, som udfører dele af dette udspil. De forventes fremsat i februar i forbindelse med en ændring af udlændingeloven.

Vi holder øje med regeringens initiativer og holder jer orienteret , når der er nyt i forhold til udspillet.

[Regeringens udspil om ”Styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft” af 3. oktober 2018]

Det overordnede formål med udspillet er at gøre reglerne om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft enklere og mere fleksible. Udspillet består af 21 forskellige initiativer, og vi belyser her nogle af de mest centrale initiativer for virksomheder, der ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Landespecifik beløbsordning

For det første lægger udspillet op til en ændring af beløbsordningen. Efter den nuværende ordning kan udlændinge fra tredjelande, dvs. lande som ikke er medlem af EU/EØS-samarbejdet, søge om opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen, hvis de tilbydes et job i Danmark med en løn på over 418.000 kr. om året.

Regeringen vil ændre denne ordning, så beløbsgrænsen fremover nedsættes til 330.000 kr., hvis udlændingen kommer fra et tredjeland, som Danmark har et godt investeringssamarbejde med – det vi sige en landedifferentieret beløbsordning. Regeringen har udarbejdet en liste over 30 lande, som har flest ind- og udgående investeringer i Danmark, heriblandt USA, Kina og Singapore, og hvor beløbsgrænsen altså vil være lavere end for tredjelande, der ikke er omfattet af listen.

Formålet med ændringen er dels at forbedre virksomhedernes mulighed for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, dels at styrke samarbejdet med de oplistede investeringslande.

Udvidet positivliste

Herudover ønsker regeringen at gøre det lettere for virksomhederne at rekruttere udenlandske medarbejdere ved hjælp af positivlisten. Positivlisten består af en række stillinger inden for forskellige erhvervsområder, hvor der er mangel på højt kvalificeret arbejdskraft. I dag kan en udenlandsk jobsøger ansøge om dansk opholds- og arbejdstilladelse, hvis vedkommende tilbydes en stilling, der fremgår af listen.

For at sikre en bedre sammenhæng mellem listen og efterspørgslen på arbejdskraft foreslår regeringen blandt andet, at listen fremover automatisk udvides med beslægtede stillinger, hver gang en ny stilling tilføjes. Hvis fx stillingen elektroingeniør tilføjes, vil stillingerne radioingeniør, røntgeningeniør osv. også blive tilføjet. Herudover vil udspillet give de regionale arbejdsmarkedsråd og de fagligt afgrænsede a-kasser adgang til at tilføje stillinger til listen.

Det vil dog fortsat være et krav, at ansættelsen sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår i Danmark.

Mere fleksibel fast track-ordning

Regeringen vil også lempe betingelserne for at anvende fast track-ordningen, der blandt andet giver certificerede virksomheder mulighed for at ansætte udenlandsk arbejdskraft uden at skulle afvente sagsbehandling af medarbejderens opholds- og arbejdstilladelse.

Hvis en virksomhed ønsker at anvende ordningen, er det i dag et krav, at virksomheden ikke er blevet straffet for overtrædelse af udlændingeloven inden for de seneste to år. Den nuværende ordning er meget restriktiv, og der er risiko for, at virksomheder der gør, hvad de kan for at efterleve reglerne alligevel udelukkes på grund af mindre fejl. Regeringen foreslår derfor en kortere karantæneperiode på 1 år.

Det fremgår også af udspillet, at virksomheder ikke skal nægtes certificering eller miste deres certificering på grund af mindre brud på kravene i ordningen. Fremover skal der derfor være tale om tre bøder inden for et år eller en bødestraf på 60.000 kr. eller 100.000 kr., alt efter virksomhedens størrelse, før certificering kan nægtes eller inddrages.

Derudover skal ordningen ikke længere kun være tilgængelig for virksomheder med mindst 20 medarbejdere. Dette krav nedsættes til 5 medarbejdere for at tilgodese mindre og nyopstartede virksomheder.

Øvrige ændringer

Udspillet indeholder også en række andre initiativer, der også har til formål at lette virksomhedernes adgang til udenlandsk arbejdskraft. Regeringen vil blandt andet forenkle reglerne for forskere og ph.d.-studerende, afskaffe krav om dansk bankkonto, skærpe bødestraffen for at ansætte ulovlig arbejdskraft og gøre det muligt for udenlandske medarbejdere at skifte stilling i virksomheden uden at skulle ansøge om en ny arbejdstilladelse.

IUNO mener

Hvis de beskrevne ændringer udmønter sig i konkrete lovforslag, vil det give danske virksomheder bedre mulighed for at ansætte udenlandsk arbejdskraft i forhold til reglerne i dag.

Reglerne for indførelse af udenlandsk arbejdskraft er i dag forholdsvis strenge, og mange virksomheder oplever reglerne som meget komplekse og ufleksible at arbejde med. Hvis det lykkes at gennemføre forenklingen, forventer vi derfor, at det vil gavne både den enkelte arbejdsgiver og det samlede, danske erhvervsliv.

Ifølge regeringens lovprogram for dette folketingsår, er der foreløbigt to lovforslag på vej, som udfører dele af dette udspil. De forventes fremsat i februar i forbindelse med en ændring af udlændingeloven.

Vi holder øje med regeringens initiativer og holder jer orienteret , når der er nyt i forhold til udspillet.

[Regeringens udspil om ”Styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft” af 3. oktober 2018]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kathrine

Skøtt Jespersen

Advokat

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

16. april 2019

Godtgørelse for seksuel chikane af konsulent

logo
Persondata HR-jura

12. april 2019

Manglende træning af virksomhedens medarbejdere kan udløse bøder

logo
HR-jura

5. april 2019

Medarbejders funktionsbegrænsning var ikke af lang varighed

logo
HR-jura

29. marts 2019

Brexit-lovforslag vedtaget: Briter i Danmark bevarer rettigheder

logo
HR-jura

22. marts 2019

Fokus på performance management

logo
HR-jura

15. marts 2019

Nyt ferieår: Husk at afvikle, overføre og varsle ferie

Events

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

logo
HR-jura
21. november 2018

Medarbejdernes indflydelse i Norden (Helsinki) (Engelsk)

logo
HR-jura
20. november 2018

Medarbejderes indflydelse i Norden (Webcast) (Engelsk)