DA
HR-jura Forsikring

Virksomheden var ansvarlig for vikars arbejdsskade

logo
Juranyt
calendar 1. december 2017
globus Danmark

En medarbejder fra et vikarbureau kom til skade i forbindelse med udførelse af arbejde på en vindmøllefabrik. Retten fandt, at vindmøllefabrikanten ikke havde indrettet arbejdspladsen sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og at vindmøllefabrikanten derfor var ansvarlig for skaden.

En medarbejder havde igennem et vikarbureau fået arbejde på en vindmøllefabrik. Hans arbejde bestod i at støbe vinger i glasfiber. Den glasfiber, der skulle bruges til støbearbejdet, stod pakket ind i plastik på paller. Én af vikarens opgaver var at skære hul i plastikken, så glasfiberen var klar til brug for støbearbejdet.

I forbindelse med fjernelsen af plastik, rakte han ind over en palle og satte sit ene ben ned i et snævert mellemrum mellem to paller. Mens han var i gang med at skære, fik han overbalance og fik på grund af den snævre afstand mellem de to paller et vrid i knæet. Han fortsatte dog med at arbejde.

En måneds tid efter var han igen på arbejde på vindmøllefabrikken. Da han skulle rejse sig efter at have siddet på knæ, blev skaden i knæet voldsomt forværret, og han måtte sygemeldes.

Vikaren krævede på denne baggrund erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte fra vindmøllefabrikanten.

Uforsvarlig indretning af arbejdspladsen og manglende hjælpemidler

Landsretten fandt det bevist, at årsagen til skaden var, at pallerne på trods af markeringer på gulvet var fejlplaceret. Det var derfor meget lidt plads mellem dem. Det var ikke første gang, at pallerne var blevet placeret forkert, og der var generelt for snæver afstand mellem disse. Landsretten fandt på den baggrund, at arbejdspladsen ikke var indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Da der desuden ikke havde været en palleløfter, truck eller lignende til rådighed, som vikaren kunne have brugt til at skabe mere plads mellem pallerne, fandt Landsretten, at vindmøllefabrikanten ikke havde sørget for, at de nødvendige tekniske hjælpemidler var til rådighed.

På den baggrund fandt landsretten samlet set, at vindmøllefabrikanten bar ansvaret for vikarens skade, og at fabrikanten derfor var erstatningsansvarlig.

IUNO mener

Dommen er i overensstemmelse med praksis og viser, at når en vikar arbejder hos en brugervirksomhed, er det ikke altid vikarens arbejdsgiver, vikarbureauet, der har ansvaret for eventuelle arbejdsskader. Skyldes en vikars arbejdsskade mangler ved arbejdsstedets indretning og den pågældende opgaves konkrete arbejdstilrettelæggelse, vil det efter omstændighederne være brugervirksomheden, der er ansvarlig.

[Vestre Landsrets dom af 11. oktober 2017]

En medarbejder havde igennem et vikarbureau fået arbejde på en vindmøllefabrik. Hans arbejde bestod i at støbe vinger i glasfiber. Den glasfiber, der skulle bruges til støbearbejdet, stod pakket ind i plastik på paller. Én af vikarens opgaver var at skære hul i plastikken, så glasfiberen var klar til brug for støbearbejdet.

I forbindelse med fjernelsen af plastik, rakte han ind over en palle og satte sit ene ben ned i et snævert mellemrum mellem to paller. Mens han var i gang med at skære, fik han overbalance og fik på grund af den snævre afstand mellem de to paller et vrid i knæet. Han fortsatte dog med at arbejde.

En måneds tid efter var han igen på arbejde på vindmøllefabrikken. Da han skulle rejse sig efter at have siddet på knæ, blev skaden i knæet voldsomt forværret, og han måtte sygemeldes.

Vikaren krævede på denne baggrund erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte fra vindmøllefabrikanten.

Uforsvarlig indretning af arbejdspladsen og manglende hjælpemidler

Landsretten fandt det bevist, at årsagen til skaden var, at pallerne på trods af markeringer på gulvet var fejlplaceret. Det var derfor meget lidt plads mellem dem. Det var ikke første gang, at pallerne var blevet placeret forkert, og der var generelt for snæver afstand mellem disse. Landsretten fandt på den baggrund, at arbejdspladsen ikke var indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Da der desuden ikke havde været en palleløfter, truck eller lignende til rådighed, som vikaren kunne have brugt til at skabe mere plads mellem pallerne, fandt Landsretten, at vindmøllefabrikanten ikke havde sørget for, at de nødvendige tekniske hjælpemidler var til rådighed.

På den baggrund fandt landsretten samlet set, at vindmøllefabrikanten bar ansvaret for vikarens skade, og at fabrikanten derfor var erstatningsansvarlig.

IUNO mener

Dommen er i overensstemmelse med praksis og viser, at når en vikar arbejder hos en brugervirksomhed, er det ikke altid vikarens arbejdsgiver, vikarbureauet, der har ansvaret for eventuelle arbejdsskader. Skyldes en vikars arbejdsskade mangler ved arbejdsstedets indretning og den pågældende opgaves konkrete arbejdstilrettelæggelse, vil det efter omstændighederne være brugervirksomheden, der er ansvarlig.

[Vestre Landsrets dom af 11. oktober 2017]

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Lignende nyt

logo
HR-jura

17. januar 2021

HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?

logo
HR-jura

15. januar 2021

Lønkompensationsordningen forlænges til den 7. februar 2021

logo
HR-jura

15. januar 2021

Jobklausuler ikke længere gyldige

logo
HR-jura

15. januar 2021

Arbejdsrelaterede coronatests skal ikke anses som skattepligtige personalegoder

logo
HR-jura

7. januar 2021

Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus

logo
HR-jura

20. december 2020

Kan virksomheder kræve, at medarbejdere bliver vaccineret mod coronavirus?

Learning

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT