DA
HR-jura

Den nye ferielov del 2: Forberedelse og information til medarbejdere

logo
Juranyt
calendar 27. september 2019
globus Danmark

Den nye ferielov og reglerne om samtidighedsferie træder i kraft den 1. september 2020. Et sæt overgangsregler er dog allerede trådt i kraft, og den 1. september 2019 begyndte en ny fase i overgangsordningen. I denne fase vil medarbejdernes optjente ferie blive indefrosset i en særlig fond. Virksomheder bør allerede nu forberede sig på ændringerne i ferieloven. Derudover kan det være en god idé at informere medarbejderne, om hvad ændringerne konkret betyder for dem.

Den 1. september 2019 begyndte en ny fase i overgangsordningen, som varer frem, til den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Medarbejdere vil i denne fase optjene ferie på sædvanlig vis, men ferien vil blive indefrosset i en særlig fond kaldet Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Den indefrosne ferie vil først komme til udbetaling, når den man forlader arbejdsmarkedet.

Lige nu er vi i gang med det sidste ferieår, som vi kender det. Den 1. maj 2020 begynder nemlig et nyt, forkortet ferieår, der kun varer frem til 31. august 2020 – dog således at hovedferien skal gives i sammenhæng i perioden den 1. maj til den 30. september 2020, og således at virksomheder frem til den 1. september 2020 kan varsle ferie til afholdelse efter den nuværende ferielov indtil den 30. september 2020. I det forkortede ferieår kan medarbejdere bruge den ferie, der blev optjent i det forkortede optjeningsår 1. januar 2019 til 31. august 2019 – i alt 16,64 feriedage for medarbejdere, der optjente fuld ferie.

For medarbejdere som er nye på arbejdsmarkedet i 2019 f.eks. nyuddannede uden optjent ferie eller udenlandske medarbejdere, der kommer til Danmark, gælder der særlige regler om fondsferiefridage. Dette har vi tidligere skrevet om her.

Virksomheders forberedelse og information til medarbejdere

Ikrafttrædelsen af den nye ferielov nærmer sig med hastige skridt, og der er flere juridiske og praktiske forhold, som virksomheder bør forholde sig til allerede nu for at forberede sig på det nye feriesystem.

Det er f.eks. vigtigt, at virksomheder forholder sig, til hvad indførelsen af det nye feriesystem betyder for deres konkrete processer, systemer, kontrakter og ferie-/personalepolitik – og herunder at virksomheder tager stilling, til om virksomheden ønsker at anvende muligheden, for at medarbejdere kan holde ferie på forskud.

Mange medarbejdere er i tvivl, om hvad den nye ferielov betyder for dem. Det kan derfor være en god idé at informere medarbejderne, om hvad ændringerne betyder i praksis. Overgangsreglerne og den nye ferielov kan f.eks. have betydning for medarbejdere, som normalt holder 4 ugers sommerferie eller som normalt holder 1 uges efterårsferie. Medarbejdere vil nemlig ikke kunne holde mere end 16,64 dages betalt ferie i sommeren 2020, medmindre den enkelte medarbejder overfører ferie til det kommende ferieår, eller virksomhedens feriepolitik giver mulighed for dette.  Medarbejdere vil heller ikke kunne afholde betalt efterårsferie i efteråret 2020, medmindre den enkelte medarbejder har overført ferie til ikrafttrædelsen af den nye lov, den konkrete feriepolitik giver mulighed for dette, eller at virksomheden bruger reglerne om afholdelse af ferie på forskud.

IUNO mener

Den nye ferielov medfører væsentlige ændringer af hele feriesystemet. Selvom den nye ferielov først træder i kraft 1. september 2020, er der god grund, til at virksomhederne allerede nu begynder at forberede sig selv og virksomhedens medarbejdere på de kommende ændringer. Det kan være en god idé at informere medarbejderne om den nye ferielov og betydningen for dem ved town hall meetings eller lignende. Virksomhederne bør også allerede nu træffe beslutning, om hvorvidt man vil tillade forskudsferie og i bekræftende fald hvor meget, og om der skal ske ændringer i virksomhedens politikker om overførsel af ferie, samt afholdelse af feriefridage.

Den 1. september 2019 begyndte en ny fase i overgangsordningen, som varer frem, til den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Medarbejdere vil i denne fase optjene ferie på sædvanlig vis, men ferien vil blive indefrosset i en særlig fond kaldet Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Den indefrosne ferie vil først komme til udbetaling, når den man forlader arbejdsmarkedet.

Lige nu er vi i gang med det sidste ferieår, som vi kender det. Den 1. maj 2020 begynder nemlig et nyt, forkortet ferieår, der kun varer frem til 31. august 2020 – dog således at hovedferien skal gives i sammenhæng i perioden den 1. maj til den 30. september 2020, og således at virksomheder frem til den 1. september 2020 kan varsle ferie til afholdelse efter den nuværende ferielov indtil den 30. september 2020. I det forkortede ferieår kan medarbejdere bruge den ferie, der blev optjent i det forkortede optjeningsår 1. januar 2019 til 31. august 2019 – i alt 16,64 feriedage for medarbejdere, der optjente fuld ferie.

For medarbejdere som er nye på arbejdsmarkedet i 2019 f.eks. nyuddannede uden optjent ferie eller udenlandske medarbejdere, der kommer til Danmark, gælder der særlige regler om fondsferiefridage. Dette har vi tidligere skrevet om her.

Virksomheders forberedelse og information til medarbejdere

Ikrafttrædelsen af den nye ferielov nærmer sig med hastige skridt, og der er flere juridiske og praktiske forhold, som virksomheder bør forholde sig til allerede nu for at forberede sig på det nye feriesystem.

Det er f.eks. vigtigt, at virksomheder forholder sig, til hvad indførelsen af det nye feriesystem betyder for deres konkrete processer, systemer, kontrakter og ferie-/personalepolitik – og herunder at virksomheder tager stilling, til om virksomheden ønsker at anvende muligheden, for at medarbejdere kan holde ferie på forskud.

Mange medarbejdere er i tvivl, om hvad den nye ferielov betyder for dem. Det kan derfor være en god idé at informere medarbejderne, om hvad ændringerne betyder i praksis. Overgangsreglerne og den nye ferielov kan f.eks. have betydning for medarbejdere, som normalt holder 4 ugers sommerferie eller som normalt holder 1 uges efterårsferie. Medarbejdere vil nemlig ikke kunne holde mere end 16,64 dages betalt ferie i sommeren 2020, medmindre den enkelte medarbejder overfører ferie til det kommende ferieår, eller virksomhedens feriepolitik giver mulighed for dette.  Medarbejdere vil heller ikke kunne afholde betalt efterårsferie i efteråret 2020, medmindre den enkelte medarbejder har overført ferie til ikrafttrædelsen af den nye lov, den konkrete feriepolitik giver mulighed for dette, eller at virksomheden bruger reglerne om afholdelse af ferie på forskud.

IUNO mener

Den nye ferielov medfører væsentlige ændringer af hele feriesystemet. Selvom den nye ferielov først træder i kraft 1. september 2020, er der god grund, til at virksomhederne allerede nu begynder at forberede sig selv og virksomhedens medarbejdere på de kommende ændringer. Det kan være en god idé at informere medarbejderne om den nye ferielov og betydningen for dem ved town hall meetings eller lignende. Virksomhederne bør også allerede nu træffe beslutning, om hvorvidt man vil tillade forskudsferie og i bekræftende fald hvor meget, og om der skal ske ændringer i virksomhedens politikker om overførsel af ferie, samt afholdelse af feriefridage.

Frem til ikrafttrædelsen af den nye ferielov sætter vi fokus på de forskellige ændringer, som virksomhederne skal forholde sig til, samtidig med at vi informerer om seneste nyt på dette område. Derudover holder vi små mini-kurser om overgangsordningen og de nye regler, tilpasset den enkelte virksomheds behov. Vi deltager også gerne i informationsmøder på virksomheder og bistår med at opdatere ansættelseskontrakter og politikker.

Hvis du er interesseret i at høre mere om dette, så kontakt vores specialist, Søren, på shk@iuno.law for at få yderligere information.

Frem til ikrafttrædelsen af den nye ferielov sætter vi fokus på de forskellige ændringer, som virksomhederne skal forholde sig til, samtidig med at vi informerer om seneste nyt på dette område. Derudover holder vi små mini-kurser om overgangsordningen og de nye regler, tilpasset den enkelte virksomheds behov. Vi deltager også gerne i informationsmøder på virksomheder og bistår med at opdatere ansættelseskontrakter og politikker.

Hvis du er interesseret i at høre mere om dette, så kontakt vores specialist, Søren, på shk@iuno.law for at få yderligere information.

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Anders

Etgen Reitz

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

28. oktober 2020

Tavshedsklausuler i sexisme og sexchikane sager

logo
HR-jura

25. oktober 2020

Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent

logo
HR-jura

18. oktober 2020

Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov

logo
HR-jura

11. oktober 2020

Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn

logo
HR-jura

4. oktober 2020

Medarbejder tilsidesatte sin underretningspligt efter lov om arbejdstagers opfindelser

logo
HR-jura

27. september 2020

Coronavirus: Ny lov om midlertidig arbejdsfordeling vedtaget

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT