DA
HR-jura Persondata

Persondataforordningen er vedtaget

18. april 2016

Efter mere end fire års forhandlinger er persondataforordningen nu endelig vedtaget. I torsdags godkendte EU-Parlamentet forordningen, som indholdsmæssigt svarer til den tekst, EU’s institutioner aftalte i december 2015. Persondataforordningen træder i kraft i maj 2018, men virksomhederne bør allerede nu forberede sig grundigt på den nye forordning.

Den nye forordning giver virksomhederne én fælles EU-ramme at forholde sig til i stedet for 28 forskellige, men til gengæld er kravene langt mere omfattende end de tidligere regler. Bødeniveauet for at overtræde den nye forordning kan komme helt op på 4 % af virksomhedens globale årsomsætning.

Vi er naturligvis klar til at rådgive om den nye forordning.

EU-U.S. Privacy Shield er afvist
Mens persondataforordningen blev vedtaget, gik det knap så godt for EU-U.S, Privacy Shield, som i onsdags blev afvist af Artikel 29-gruppen.

I februar 2016 indgik EU og USA en ny politisk aftale om overførsel af persondata mellem EU og USA. Den nye aftale, EU-U.S. Privacy Shield, skal afløse Safe Harbor, som EU-domstolen erklærede ugyldig i efteråret 2015.

Artikel 29-gruppen, som bestå af repræsentanter fra EU-landenes datatilsyn, skulle tage stilling til, om aftalen sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af EU-borgernes persondata ved dataudveksling med USA. Og det gør den ikke, mener Artikel 29-gruppen, som udtrykker bekymring over flere punkter i aftalen, her i blandt manglende gennemsigtighed i aftalen.

Du kan læse mere om EU-U.S. Privacy Shield i vores tidligere nyhedsbrev.

Virksomheder, som har baseret sine overførsler af persondata på Safe Harbor, skal indtil videre sikre sig et andet grundlag for overførslerne, fx EU-Kommissionens standardkontrakter.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kathrine

Skøtt Jespersen

Advokat

Lignende nyt

logo
Persondata

24. maj 2019

Må virksomheder overvåge, om medarbejderne overholder persondatareglerne?

logo
HR-jura

23. maj 2019

EU-Domstolen: Arbejdsgivere skal registrere medarbejdernes arbejdstid

logo
HR-jura

16. maj 2019

Opsigelse af fleksjobber var ikke forskelsbehandling

logo
HR-jura

10. maj 2019

Opsigelse af enlig mor var forskelsbehandling

logo
HR-jura

1. maj 2019

Ændring af arbejdsskadesikringsloven vedtaget: Lempeligere vurdering af arbejdsulykker

logo
HR-jura

26. april 2019

Flyselskabs sygefraværspolitik lå inden for ledelsesretten

Events

logo
HR-jura
30. oktober 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (London)

logo
HR-jura
18. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk) (Helsinki)

logo
HR-jura
3. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk) (Stockholm)

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT