DA
HR-jura Teknologi

Sådan forebygges coronasmitte lovligt på arbejdspladsen

logo
Juranyt
calendar 14. februar 2021
globus Danmark

Uanset om der er tale om fortsat åbning eller en egentlig genåbning af kontorerne, er det vigtigt at virksomhederne overholder de gældende retningslinjer og anbefalinger til indretning af arbejdspladsen og lovlige tiltag for at begrænse smittespredningen på arbejdspladsen. Vi giver et overblik over de vigtigste regler her.

Mange virksomheder har fulgt Regeringens anbefaling om hjemmearbejde, og planlægger derfor en genåbning af kontoret, når anbefalingerne ændres sig. Andre virksomheder har holdt helt eller delvist åbent.

Med stadig skiftende retningslinjer, krav og nye regelsæt kan det dog være en jungle for mange at planlægge, hvordan virksomheden overholder sin forpligtelse til at indrette arbejdspladsen sikkert og sundt. Derfor er det vigtigt at sikre fokus på de mange spørgsmål der opstår i forhold til hvor virksomhedens ansættelsesretlige forpligtelser slutter og begrænsningerne starter.

Kan virksomheder indføre temperaturmåling ved indgangen til arbejdspladsen?

Virksomheder i både Danmark og udlandet har, for at forhindre smittespredning på arbejdspladsen, indført screeningforanstaltninger ved indgangen til arbejdspladsen, for eksempel i form af temperaturmåling. Hvis en medarbejder herefter viser tegn på feber, vil den pågældende få nægtet adgang.

Virksomheder skal være opmærksomme på, at sådan et tiltag er ulovligt. Temperaturmåling vil blandt andet være i strid med lov om helbredsoplysninger samt de gældende persondataregler. Samtidig vil der også i mange tilfælde være tale om en ulovlig kontrolforanstaltning overfor medarbejderne.

Hvordan indretter virksomheder arbejdspladsen forsvarligt?

Virksomheder skal først og fremmest selvfølgelig være opmærksomme på retningslinjer for indretning af arbejdspladsen, der blev udarbejdet og opdateret af Erhvervsministeriet i forbindelse med sidste genåbning. Vi har beskrevet de forskellige krav i detaljer her. I det omfang virksomheder fortsat lader medarbejderne arbejde hjemmefra gælder arbejdsmiljølovens regler dog som udgangspunkt også. Vi har tidligere skrevet om hjemmearbejdspladsen og coronavirus, her.

Samtidig skal virksomheder, der stiller bolig til rådighed for deres medarbejdere, derudover være opmærksomme på de nye lovkrav der gælder for at hindre smittespredning ved indkvartering.

Kan virksomheder pålægge medarbejdere at blive vaccineret for coronavirus?

For mange virksomheder opstår spørgsmålet også, om der i kraft af ledelsesretten eller arbejdsmiljølovgivningen kan stilles krav om, at medarbejdere bliver vaccineret for coronavirus samt om det kan medføre opsigelse for medarbejdere, der nægter at blive vaccineret. Virksomheder skal dog være meget opmærksomme på, at der næppe som led i hverken ledelsesretten eller arbejdsmiljøloven kan fremsættes et sådan krav. Diskussionen er herefter, hvilke konsekvenser det kan få for medarbejdere, der nægter at blive vaccineret. Vi har set nærmere på spørgsmålet her.

Kan virksomheder pålægge medarbejdere at blive testet for coronavirus?

En ny særlov giver virksomheder adgang til at pålægge medarbejdere hurtigst muligt at blive testet for coronavirus samt modtage testresultatet. Der gælder dog nogle krav og procedurer for, hvornår og hvordan virksomheder kan stille krav om test.

For at virksomheder kan pålægge en medarbejder at blive testet for coronavirus, skal det for eksempel være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn. Virksomheder skal desuden skriftligt informere om, at der stilles krav om test for coronavirus og begrundelsen herfor. Vi har tidligere beskrevet de forskellige krav her.

Som for adgangen til at indføre temperaturmåling, har virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for at introducere krav om test for coronavirus, ikke i øvrigt en adgang til at modtage medarbejdernes helbredsoplysninger. Virksomheder kan derfor ikke uden for loven lovligt introducere krav om test for coronavirus. Vi har tidligere beskrevet, hvordan virksomheder bør forholde sig i den situation, her.

Kan virksomheder i øvrigt tilbyde test for coronavirus på arbejdspladsen?

En række virksomheder overvejer i øjeblikket at tilbyde deres medarbejdere at blive testet for coronavirus selvom betingelserne i den førnævnte særlov ikke er opfyldt. Det kan i visse situationer være lovligt, at tilbyde frivillige coronatests til medarbejderne, men i lyset af helbredsoplysningslovgivningen skal virksomheder sikre, at de hverken anmoder om, indhenter eller på anden måde får adgang til medarbejdernes testresultater. Medarbejderne kan naturligvis modtage testresultatet selv, og de kan så selv beslutte at videregive testresultatet til virksomheden. Vi har beskrevet om muligheden her og om skattefritagelsen af sådanne tests, her.

Hvilke krav skal virksomheder opfylde når tilrejsende medarbejdere besøger arbejdspladsen?

Med en ny lov skal virksomheder med tilrejsende medarbejdere samtidig være opmærksomme på, at der er blevet indført krav om, at medarbejdere fra bestemte lande, regioner eller områder skal PCR-testes for coronavirus efter indrejse i Danmark. PCR-testen skal foretages tidligst 48 timer og senest 96 timer efter testen, der sikrede medarbejderen indrejse. Samtidig gælder der en række dokumentationskrav samt isolationskrav for disse medarbejdere, for at forhindre smittespredning på arbejdspladsen og resten af landet. Læs mere om de nye krav her.

Kan virksomheder registrere helbredsoplysninger om medarbejderne?

Når virksomheder stiller krav om test eller modtager oplysninger om tilrejsende medarbejdere, er det vigtigt at være opmærksom på, at testresultater afslører oplysninger om medarbejderens helbred. Derfor er der tale om en følsom personoplysning, og det udløser højere krav under databeskyttelsesreglerne. I forbindelse med genåbning af arbejdspladsen, og antallet af test for coronavirus sandsynligvis øges, skal virksomheder derfor også huske databeskyttelsen når arbejdspladsen sikres i øvrigt. Vi har beskrevet reglerne her.

IUNO mener

Vi er fortsat i en situation uden fortilfælde, og virksomheder skal derfor fortsat gennem løbende tiltag og dialog med medarbejderne sikre, at arbejdspladsen indrettes bedst muligt for at undgå uforholdsmæssig smittespredning, uanset om medarbejderen fortsat skal arbejde hjemmefra.

IUNO anbefaler, at virksomheder udarbejder klare handlingsplaner for indretningen eller den fremtidige genåbning af arbejdspladsen, navnlig hvis der i den forbindelse tilbydes testning på arbejdspladsen eller hvis virksomheden overvejer at gennemføre, der vil involvere medarbejdernes helbredsoplysninger eller andre indgreb der i øvrigt kan være vidtgående for medarbejdernes integritet og privatliv.

Mange virksomheder har fulgt Regeringens anbefaling om hjemmearbejde, og planlægger derfor en genåbning af kontoret, når anbefalingerne ændres sig. Andre virksomheder har holdt helt eller delvist åbent.

Med stadig skiftende retningslinjer, krav og nye regelsæt kan det dog være en jungle for mange at planlægge, hvordan virksomheden overholder sin forpligtelse til at indrette arbejdspladsen sikkert og sundt. Derfor er det vigtigt at sikre fokus på de mange spørgsmål der opstår i forhold til hvor virksomhedens ansættelsesretlige forpligtelser slutter og begrænsningerne starter.

Kan virksomheder indføre temperaturmåling ved indgangen til arbejdspladsen?

Virksomheder i både Danmark og udlandet har, for at forhindre smittespredning på arbejdspladsen, indført screeningforanstaltninger ved indgangen til arbejdspladsen, for eksempel i form af temperaturmåling. Hvis en medarbejder herefter viser tegn på feber, vil den pågældende få nægtet adgang.

Virksomheder skal være opmærksomme på, at sådan et tiltag er ulovligt. Temperaturmåling vil blandt andet være i strid med lov om helbredsoplysninger samt de gældende persondataregler. Samtidig vil der også i mange tilfælde være tale om en ulovlig kontrolforanstaltning overfor medarbejderne.

Hvordan indretter virksomheder arbejdspladsen forsvarligt?

Virksomheder skal først og fremmest selvfølgelig være opmærksomme på retningslinjer for indretning af arbejdspladsen, der blev udarbejdet og opdateret af Erhvervsministeriet i forbindelse med sidste genåbning. Vi har beskrevet de forskellige krav i detaljer her. I det omfang virksomheder fortsat lader medarbejderne arbejde hjemmefra gælder arbejdsmiljølovens regler dog som udgangspunkt også. Vi har tidligere skrevet om hjemmearbejdspladsen og coronavirus, her.

Samtidig skal virksomheder, der stiller bolig til rådighed for deres medarbejdere, derudover være opmærksomme på de nye lovkrav der gælder for at hindre smittespredning ved indkvartering.

Kan virksomheder pålægge medarbejdere at blive vaccineret for coronavirus?

For mange virksomheder opstår spørgsmålet også, om der i kraft af ledelsesretten eller arbejdsmiljølovgivningen kan stilles krav om, at medarbejdere bliver vaccineret for coronavirus samt om det kan medføre opsigelse for medarbejdere, der nægter at blive vaccineret. Virksomheder skal dog være meget opmærksomme på, at der næppe som led i hverken ledelsesretten eller arbejdsmiljøloven kan fremsættes et sådan krav. Diskussionen er herefter, hvilke konsekvenser det kan få for medarbejdere, der nægter at blive vaccineret. Vi har set nærmere på spørgsmålet her.

Kan virksomheder pålægge medarbejdere at blive testet for coronavirus?

En ny særlov giver virksomheder adgang til at pålægge medarbejdere hurtigst muligt at blive testet for coronavirus samt modtage testresultatet. Der gælder dog nogle krav og procedurer for, hvornår og hvordan virksomheder kan stille krav om test.

For at virksomheder kan pålægge en medarbejder at blive testet for coronavirus, skal det for eksempel være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn. Virksomheder skal desuden skriftligt informere om, at der stilles krav om test for coronavirus og begrundelsen herfor. Vi har tidligere beskrevet de forskellige krav her.

Som for adgangen til at indføre temperaturmåling, har virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for at introducere krav om test for coronavirus, ikke i øvrigt en adgang til at modtage medarbejdernes helbredsoplysninger. Virksomheder kan derfor ikke uden for loven lovligt introducere krav om test for coronavirus. Vi har tidligere beskrevet, hvordan virksomheder bør forholde sig i den situation, her.

Kan virksomheder i øvrigt tilbyde test for coronavirus på arbejdspladsen?

En række virksomheder overvejer i øjeblikket at tilbyde deres medarbejdere at blive testet for coronavirus selvom betingelserne i den førnævnte særlov ikke er opfyldt. Det kan i visse situationer være lovligt, at tilbyde frivillige coronatests til medarbejderne, men i lyset af helbredsoplysningslovgivningen skal virksomheder sikre, at de hverken anmoder om, indhenter eller på anden måde får adgang til medarbejdernes testresultater. Medarbejderne kan naturligvis modtage testresultatet selv, og de kan så selv beslutte at videregive testresultatet til virksomheden. Vi har beskrevet om muligheden her og om skattefritagelsen af sådanne tests, her.

Hvilke krav skal virksomheder opfylde når tilrejsende medarbejdere besøger arbejdspladsen?

Med en ny lov skal virksomheder med tilrejsende medarbejdere samtidig være opmærksomme på, at der er blevet indført krav om, at medarbejdere fra bestemte lande, regioner eller områder skal PCR-testes for coronavirus efter indrejse i Danmark. PCR-testen skal foretages tidligst 48 timer og senest 96 timer efter testen, der sikrede medarbejderen indrejse. Samtidig gælder der en række dokumentationskrav samt isolationskrav for disse medarbejdere, for at forhindre smittespredning på arbejdspladsen og resten af landet. Læs mere om de nye krav her.

Kan virksomheder registrere helbredsoplysninger om medarbejderne?

Når virksomheder stiller krav om test eller modtager oplysninger om tilrejsende medarbejdere, er det vigtigt at være opmærksom på, at testresultater afslører oplysninger om medarbejderens helbred. Derfor er der tale om en følsom personoplysning, og det udløser højere krav under databeskyttelsesreglerne. I forbindelse med genåbning af arbejdspladsen, og antallet af test for coronavirus sandsynligvis øges, skal virksomheder derfor også huske databeskyttelsen når arbejdspladsen sikres i øvrigt. Vi har beskrevet reglerne her.

IUNO mener

Vi er fortsat i en situation uden fortilfælde, og virksomheder skal derfor fortsat gennem løbende tiltag og dialog med medarbejderne sikre, at arbejdspladsen indrettes bedst muligt for at undgå uforholdsmæssig smittespredning, uanset om medarbejderen fortsat skal arbejde hjemmefra.

IUNO anbefaler, at virksomheder udarbejder klare handlingsplaner for indretningen eller den fremtidige genåbning af arbejdspladsen, navnlig hvis der i den forbindelse tilbydes testning på arbejdspladsen eller hvis virksomheden overvejer at gennemføre, der vil involvere medarbejdernes helbredsoplysninger eller andre indgreb der i øvrigt kan være vidtgående for medarbejdernes integritet og privatliv.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

27. juni 2021

Virksomhed kunne frasige sig overenskomst efter fusion

logo
HR-jura Corporate Teknologi

25. juni 2021

Lov om beskyttelse af whistleblowere vedtaget

logo
HR-jura

20. juni 2021

Usagligt at varsle medarbejdere ned i løn grundet coronavirus

logo
HR-jura Corporate Teknologi

17. juni 2021

Hvor længe kan virksomheder opbevare oplysninger om jobansøgere?

logo
HR-jura

11. juni 2021

Vikar kunne rette sit krav mod kunden

logo
HR-jura

4. juni 2021

Medarbejder med 30 års ansættelse kunne opsiges efter 120-dages reglen

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikationsassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Franziska

Brüggemann

Advokatfuldmægtig

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Nora

Tägtgård Coter

Senior juridisk assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfuldmægtig

Søren

Hessellund Klausen

Partner