DA
Litigation HR-jura

Digital chikane på arbejdspladsen skal forebygges og håndteres

logo
Juranyt
calendar 25. august 2023
globus Danmark

Arbejdstilsynet har lavet en ny kampagne, der fokuserer på digital chikane på arbejdspladsen. Kampagnen er med til at understrege vigtigheden af virksomheders pligt til at forebygge og håndtere digital chikane, hvis det opstår. Hvis virksomheder ikke overholder deres pligt, kan de risikere at blive erstatningsansvarlige for psykiske arbejdsskader, der opstår på grund af digital chikane.

Arbejdstilsynet er kommet med en ny kampagne om digital chikane på arbejdspladsen. De beskriver digital chikane som psykisk vold. Chikanen er digital, når medarbejdere udsættes for chikane via digitale medier som for eksempel mail, telefon, hjemmesider og sociale medier.

Medarbejdere i en virksomhed kan blive udsat for digital chikane af for eksempel kollegaer, borgere eller kunder i forbindelse med arbejdet. I den situation er chikanen arbejdsrelateret. Det gælder både i og uden for arbejdstiden. Chikanen kan ske via virksomhedens eller medarbejderens egne kommunikationskanaler. Den kan også være rettet mod enkelte medarbejdere eller hele virksomheden.

Eksempler på digital chikane, er:

 • Trusler og afpresning på mail eller sms
 • Ubehagelige og nedsættende kommentarer i et digitalt forum
 • Digital stalking
 • Grænseoverskridende mails, SMS’er eller opkald
 • Krænkende billeder eller videoer, der sendes på sociale medier
 • Seksuel chikane via SMS’er, mails eller virksomhedens andre kommunikationskanaler såsom Teams eller Skype

Hvordan forebygges digital chikane?

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at arbejdet er sikkert og sundt i forhold til digital chikane. Det betyder, at virksomheden har en pligt til at forebygge digital chikane, og at håndtere digitale chikane på en ordentlig måde, hvis det opstår. Det gælder både over for den, som har været udsat for digital chikane og over for den, som beskyldes for at have udsat en medarbejder for digital chikane.

En måde virksomheden for eksempel kan forebygge digital chikane er ved at:

 • Lave en politik og retningslinjer for digital chikane
 • Undervise i digital chikane, så alle medarbejdere ved, hvad det er og kender til virksomhedens politik for digital chikane
 • Løbende undersøge, om der er digital chikane på arbejdspladsen for eksempel via APV’er og trivselsmålinger, hvor medarbejderne bliver spurgt til digital chikane

Konsekvenserne kan være store

Det kan have store konsekvenser for den enkelte medarbejder at blive udsat for digital chikane. Konsekvenserne kan opleves som fysiske og psykiske. Samtidig kan det have konsekvenser for virksomheden, der kan risikere lavere kvalitet i arbejdet, øget sygefravær og opsigelser. Virksomheden kan også risikere at blive erstatningsansvarlige, hvis medarbejdere får en psykisk arbejdsskade på grund af digital chikane. Det er for eksempel tilfældet, hvis de ikke har iværksat effektive tiltag mod digital chikane. Derudover kan en medarbejder, der udøver den digitale chikane mod en anden risikere en advarsel, opsigelse og i værste tilfælde bortvisning.

IUNO mener

Arbejdstilsynets kampagne er med til at sætte fokus på digital chikane på arbejdspladsen. Det er vigtigt, fordi virksomheders politikker typisk ikke tager højde for, at chikane også kan foregå digitalt. Virksomheder kan derfor ende med at være uforberedte. Samtidig ved de ikke, hvad de skal gøre, hvis deres medarbejdere er udsat for eksempelvis seksuel chikane eller andre krænkende handlinger via digitale medier. Også mange medarbejdere, ved ikke, hvad de skal gøre, eller hvem de kan gå til, hvis de er udsat for digital chikane af kunder eller deres kollegaer.

IUNO anbefaler, at virksomheder laver en politik for digital chikane eller udvider deres eksisterende politik for chikane og krænkende handlinger til at omfatte digitale episoder. Politikken kan indeholde flere ting. For eksempel at det er i strid med medarbejdernes loyalitetspligt og almindelige respektpligt over for virksomheden og deres kollegaer, hvis de udsætter deres kollegaer eller arbejdspladsen for digital chikane. Samtidig bør den indeholde retningslinjer for medarbejderes brug af sociale medier.

[Arbejdstilsynet kampagne af 14. juni 2023 om digital chikane]

Arbejdstilsynet er kommet med en ny kampagne om digital chikane på arbejdspladsen. De beskriver digital chikane som psykisk vold. Chikanen er digital, når medarbejdere udsættes for chikane via digitale medier som for eksempel mail, telefon, hjemmesider og sociale medier.

Medarbejdere i en virksomhed kan blive udsat for digital chikane af for eksempel kollegaer, borgere eller kunder i forbindelse med arbejdet. I den situation er chikanen arbejdsrelateret. Det gælder både i og uden for arbejdstiden. Chikanen kan ske via virksomhedens eller medarbejderens egne kommunikationskanaler. Den kan også være rettet mod enkelte medarbejdere eller hele virksomheden.

Eksempler på digital chikane, er:

 • Trusler og afpresning på mail eller sms
 • Ubehagelige og nedsættende kommentarer i et digitalt forum
 • Digital stalking
 • Grænseoverskridende mails, SMS’er eller opkald
 • Krænkende billeder eller videoer, der sendes på sociale medier
 • Seksuel chikane via SMS’er, mails eller virksomhedens andre kommunikationskanaler såsom Teams eller Skype

Hvordan forebygges digital chikane?

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at arbejdet er sikkert og sundt i forhold til digital chikane. Det betyder, at virksomheden har en pligt til at forebygge digital chikane, og at håndtere digitale chikane på en ordentlig måde, hvis det opstår. Det gælder både over for den, som har været udsat for digital chikane og over for den, som beskyldes for at have udsat en medarbejder for digital chikane.

En måde virksomheden for eksempel kan forebygge digital chikane er ved at:

 • Lave en politik og retningslinjer for digital chikane
 • Undervise i digital chikane, så alle medarbejdere ved, hvad det er og kender til virksomhedens politik for digital chikane
 • Løbende undersøge, om der er digital chikane på arbejdspladsen for eksempel via APV’er og trivselsmålinger, hvor medarbejderne bliver spurgt til digital chikane

Konsekvenserne kan være store

Det kan have store konsekvenser for den enkelte medarbejder at blive udsat for digital chikane. Konsekvenserne kan opleves som fysiske og psykiske. Samtidig kan det have konsekvenser for virksomheden, der kan risikere lavere kvalitet i arbejdet, øget sygefravær og opsigelser. Virksomheden kan også risikere at blive erstatningsansvarlige, hvis medarbejdere får en psykisk arbejdsskade på grund af digital chikane. Det er for eksempel tilfældet, hvis de ikke har iværksat effektive tiltag mod digital chikane. Derudover kan en medarbejder, der udøver den digitale chikane mod en anden risikere en advarsel, opsigelse og i værste tilfælde bortvisning.

IUNO mener

Arbejdstilsynets kampagne er med til at sætte fokus på digital chikane på arbejdspladsen. Det er vigtigt, fordi virksomheders politikker typisk ikke tager højde for, at chikane også kan foregå digitalt. Virksomheder kan derfor ende med at være uforberedte. Samtidig ved de ikke, hvad de skal gøre, hvis deres medarbejdere er udsat for eksempelvis seksuel chikane eller andre krænkende handlinger via digitale medier. Også mange medarbejdere, ved ikke, hvad de skal gøre, eller hvem de kan gå til, hvis de er udsat for digital chikane af kunder eller deres kollegaer.

IUNO anbefaler, at virksomheder laver en politik for digital chikane eller udvider deres eksisterende politik for chikane og krænkende handlinger til at omfatte digitale episoder. Politikken kan indeholde flere ting. For eksempel at det er i strid med medarbejdernes loyalitetspligt og almindelige respektpligt over for virksomheden og deres kollegaer, hvis de udsætter deres kollegaer eller arbejdspladsen for digital chikane. Samtidig bør den indeholde retningslinjer for medarbejderes brug af sociale medier.

[Arbejdstilsynet kampagne af 14. juni 2023 om digital chikane]

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Lignende

logo
HR-jura

25. februar 2024

Forskellig løn var fair løn

logo
HR-jura

25. februar 2024

Lønstop er ikke en dans på roser i Norden

logo
HR-jura

16. februar 2024

Nye aktieoptioner, gamle regler

logo
HR-jura

4. februar 2024

Medarbejderen kunne godt blæse og have mel i munden

logo
HR-jura

28. januar 2024

Sygefravær i Norden

logo
HR-jura

28. januar 2024

I kapløb med tiden

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anaïs

Kjærgaard Crouzet

Advokatfuldmægtig

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner