DA
HR-jura

Direktør taget med fingrene i kagedåsen

logo
Juranyt
calendar 27. november 2022
globus Danmark

En direktør opkøbte ammoniak i den virksomhed, han arbejdede for og videresolgte det gennem sit eget selskab i Norge. Han solgte ad flere omgange ammoniak med fortjeneste, som gik til hans selskab. Vestre Landsret mente, at direktøren havde handlet illoyalt i strid med både sin direktørkontrakt og den aftalte aktionæroverenskomst.

En virksomhed, der handlede med ammoniak, ansatte en direktør, der samtidig var aktionær i virksomheden. Direktøren drev i forvejen sit eget selskab i Norge, som også handlede med ammoniak. Virksomheden aftalte med direktøren, at hans selskab kunne videresælge ammoniak på virksomhedens vegne.

Direktøren havde underskrevet både en aktionæroverenskomst og direktørkontrakt, som betød, at han ikke måtte drive konkurrerende virksomhed. I aktionæroverenskomsten blev det samtidig understreget, at konkurrerende virksomhed indebar transport og handel med ammoniak.

Trods de aftaler købte direktøren alligevel ammoniak af virksomheden 11 gange og videresolgte det gennem sit selskab. I halvdelen af tilfældene var der fortjeneste. Virksomheden og direktøren var uenige, om fortjenesten skulle gå til virksomheden, eller om den havde accepteret, at fortjenesten gik til direktørens selskab.

Fortjenesten skulle ikke i direktørens lomme

Vestre Landsret understregede først, at direktøren havde pligt til at handle loyalt og i virksomhedens interesse. Direktøren havde handlet i strid med både aktionæroverenskomsten og direktørkontrakten, da fortjenesten med videresalget gik til hans eget selskab og ikke virksomheden. 

Direktøren havde ikke bevist, at virksomheden havde accepteret, at fortjenesten gik til direktørens selskab. Det skyldtes blandt andet de andre aktionærers forklaringer, aktionæroverenskomstens udtrykkelige forbud mod konkurrerende virksomhed, og at virksomheden havde betalt en række udgifter i forbindelse med salget af ammoniak til direktørens selskab.

På den baggrund havde direktøren handlet illoyalt og skulle betale erstatning til virksomheden for fortjenesten ved videresalget af ammoniak.

IUNO mener

Virksomheden kunne konkret bevise, at de ikke havde accepteret, at fortjeneste gik til direktørens selskab, uden at det var blevet skrevet ned. Sagen viser, hvor vigtigt det er, at virksomheder nedskriver og gør klart, hvad der accepteres i forbindelse med direktørers sideløbende hverv.

IUNO anbefaler, at virksomheder generelt er forsigtige med at tillade direktører og andre ledende medarbejdere at drive virksomhed ved siden af arbejdet. Hvis virksomheden ønsker at give lov til den slags aktiviteter, anbefaler vi, at det tydeligt aftales, hvad man opfatter som konkurrerende virksomhed, eller hvad virksomheden accepterer i den forbindelse. Det kan have betydning for, om der er handlet illoyalt, og om virksomheden kan kræve erstatning.  

[Vestre Landsrets dom i sag BS-13690/2021 af 19. september 2022]

En virksomhed, der handlede med ammoniak, ansatte en direktør, der samtidig var aktionær i virksomheden. Direktøren drev i forvejen sit eget selskab i Norge, som også handlede med ammoniak. Virksomheden aftalte med direktøren, at hans selskab kunne videresælge ammoniak på virksomhedens vegne.

Direktøren havde underskrevet både en aktionæroverenskomst og direktørkontrakt, som betød, at han ikke måtte drive konkurrerende virksomhed. I aktionæroverenskomsten blev det samtidig understreget, at konkurrerende virksomhed indebar transport og handel med ammoniak.

Trods de aftaler købte direktøren alligevel ammoniak af virksomheden 11 gange og videresolgte det gennem sit selskab. I halvdelen af tilfældene var der fortjeneste. Virksomheden og direktøren var uenige, om fortjenesten skulle gå til virksomheden, eller om den havde accepteret, at fortjenesten gik til direktørens selskab.

Fortjenesten skulle ikke i direktørens lomme

Vestre Landsret understregede først, at direktøren havde pligt til at handle loyalt og i virksomhedens interesse. Direktøren havde handlet i strid med både aktionæroverenskomsten og direktørkontrakten, da fortjenesten med videresalget gik til hans eget selskab og ikke virksomheden. 

Direktøren havde ikke bevist, at virksomheden havde accepteret, at fortjenesten gik til direktørens selskab. Det skyldtes blandt andet de andre aktionærers forklaringer, aktionæroverenskomstens udtrykkelige forbud mod konkurrerende virksomhed, og at virksomheden havde betalt en række udgifter i forbindelse med salget af ammoniak til direktørens selskab.

På den baggrund havde direktøren handlet illoyalt og skulle betale erstatning til virksomheden for fortjenesten ved videresalget af ammoniak.

IUNO mener

Virksomheden kunne konkret bevise, at de ikke havde accepteret, at fortjeneste gik til direktørens selskab, uden at det var blevet skrevet ned. Sagen viser, hvor vigtigt det er, at virksomheder nedskriver og gør klart, hvad der accepteres i forbindelse med direktørers sideløbende hverv.

IUNO anbefaler, at virksomheder generelt er forsigtige med at tillade direktører og andre ledende medarbejdere at drive virksomhed ved siden af arbejdet. Hvis virksomheden ønsker at give lov til den slags aktiviteter, anbefaler vi, at det tydeligt aftales, hvad man opfatter som konkurrerende virksomhed, eller hvad virksomheden accepterer i den forbindelse. Det kan have betydning for, om der er handlet illoyalt, og om virksomheden kan kræve erstatning.  

[Vestre Landsrets dom i sag BS-13690/2021 af 19. september 2022]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
Litigation HR-jura

7. februar 2023

Krav på erstatning var forældet, fordi der ikke havde været forhandlinger

logo
HR-jura

5. februar 2023

Husk bonusaftalen!

logo
HR-jura

29. januar 2023

Selvstændig beskyttet mod forskelsbehandling

logo
Litigation HR-jura

24. januar 2023

”Delt” afgørelse stoppede medarbejders ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

logo
HR-jura

22. januar 2023

Seksuel chikane på lærerværelset

logo
HR-jura

15. januar 2023

Åbenbart ikke nok arbejde til mor

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgiver

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Petra

Enmalm

Head of HR Legal, Sweden

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner