DA
HR-jura

Direktør taget med fingrene i kagedåsen

logo
Juranyt
calendar 27. november 2022
globus Danmark

En direktør opkøbte ammoniak i den virksomhed, han arbejdede for og videresolgte det gennem sit eget selskab i Norge. Han solgte ad flere omgange ammoniak med fortjeneste, som gik til hans selskab. Vestre Landsret mente, at direktøren havde handlet illoyalt i strid med både sin direktørkontrakt og den aftalte aktionæroverenskomst.

En virksomhed, der handlede med ammoniak, ansatte en direktør, der samtidig var aktionær i virksomheden. Direktøren drev i forvejen sit eget selskab i Norge, som også handlede med ammoniak. Virksomheden aftalte med direktøren, at hans selskab kunne videresælge ammoniak på virksomhedens vegne.

Direktøren havde underskrevet både en aktionæroverenskomst og direktørkontrakt, som betød, at han ikke måtte drive konkurrerende virksomhed. I aktionæroverenskomsten blev det samtidig understreget, at konkurrerende virksomhed indebar transport og handel med ammoniak.

Trods de aftaler købte direktøren alligevel ammoniak af virksomheden 11 gange og videresolgte det gennem sit selskab. I halvdelen af tilfældene var der fortjeneste. Virksomheden og direktøren var uenige, om fortjenesten skulle gå til virksomheden, eller om den havde accepteret, at fortjenesten gik til direktørens selskab.

Fortjenesten skulle ikke i direktørens lomme

Vestre Landsret understregede først, at direktøren havde pligt til at handle loyalt og i virksomhedens interesse. Direktøren havde handlet i strid med både aktionæroverenskomsten og direktørkontrakten, da fortjenesten med videresalget gik til hans eget selskab og ikke virksomheden. 

Direktøren havde ikke bevist, at virksomheden havde accepteret, at fortjenesten gik til direktørens selskab. Det skyldtes blandt andet de andre aktionærers forklaringer, aktionæroverenskomstens udtrykkelige forbud mod konkurrerende virksomhed, og at virksomheden havde betalt en række udgifter i forbindelse med salget af ammoniak til direktørens selskab.

På den baggrund havde direktøren handlet illoyalt og skulle betale erstatning til virksomheden for fortjenesten ved videresalget af ammoniak.

IUNO mener

Virksomheden kunne konkret bevise, at de ikke havde accepteret, at fortjeneste gik til direktørens selskab, uden at det var blevet skrevet ned. Sagen viser, hvor vigtigt det er, at virksomheder nedskriver og gør klart, hvad der accepteres i forbindelse med direktørers sideløbende hverv.

IUNO anbefaler, at virksomheder generelt er forsigtige med at tillade direktører og andre ledende medarbejdere at drive virksomhed ved siden af arbejdet. Hvis virksomheden ønsker at give lov til den slags aktiviteter, anbefaler vi, at det tydeligt aftales, hvad man opfatter som konkurrerende virksomhed, eller hvad virksomheden accepterer i den forbindelse. Det kan have betydning for, om der er handlet illoyalt, og om virksomheden kan kræve erstatning.  

[Vestre Landsrets dom i sag BS-13690/2021 af 19. september 2022]

En virksomhed, der handlede med ammoniak, ansatte en direktør, der samtidig var aktionær i virksomheden. Direktøren drev i forvejen sit eget selskab i Norge, som også handlede med ammoniak. Virksomheden aftalte med direktøren, at hans selskab kunne videresælge ammoniak på virksomhedens vegne.

Direktøren havde underskrevet både en aktionæroverenskomst og direktørkontrakt, som betød, at han ikke måtte drive konkurrerende virksomhed. I aktionæroverenskomsten blev det samtidig understreget, at konkurrerende virksomhed indebar transport og handel med ammoniak.

Trods de aftaler købte direktøren alligevel ammoniak af virksomheden 11 gange og videresolgte det gennem sit selskab. I halvdelen af tilfældene var der fortjeneste. Virksomheden og direktøren var uenige, om fortjenesten skulle gå til virksomheden, eller om den havde accepteret, at fortjenesten gik til direktørens selskab.

Fortjenesten skulle ikke i direktørens lomme

Vestre Landsret understregede først, at direktøren havde pligt til at handle loyalt og i virksomhedens interesse. Direktøren havde handlet i strid med både aktionæroverenskomsten og direktørkontrakten, da fortjenesten med videresalget gik til hans eget selskab og ikke virksomheden. 

Direktøren havde ikke bevist, at virksomheden havde accepteret, at fortjenesten gik til direktørens selskab. Det skyldtes blandt andet de andre aktionærers forklaringer, aktionæroverenskomstens udtrykkelige forbud mod konkurrerende virksomhed, og at virksomheden havde betalt en række udgifter i forbindelse med salget af ammoniak til direktørens selskab.

På den baggrund havde direktøren handlet illoyalt og skulle betale erstatning til virksomheden for fortjenesten ved videresalget af ammoniak.

IUNO mener

Virksomheden kunne konkret bevise, at de ikke havde accepteret, at fortjeneste gik til direktørens selskab, uden at det var blevet skrevet ned. Sagen viser, hvor vigtigt det er, at virksomheder nedskriver og gør klart, hvad der accepteres i forbindelse med direktørers sideløbende hverv.

IUNO anbefaler, at virksomheder generelt er forsigtige med at tillade direktører og andre ledende medarbejdere at drive virksomhed ved siden af arbejdet. Hvis virksomheden ønsker at give lov til den slags aktiviteter, anbefaler vi, at det tydeligt aftales, hvad man opfatter som konkurrerende virksomhed, eller hvad virksomheden accepterer i den forbindelse. Det kan have betydning for, om der er handlet illoyalt, og om virksomheden kan kræve erstatning.  

[Vestre Landsrets dom i sag BS-13690/2021 af 19. september 2022]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

22. maj 2024

Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej

logo
HR-jura

17. maj 2024

Vegansk ret på menuen

logo
HR-jura

10. maj 2024

Dobbeltagent kunne ikke bortvises

logo
HR-jura

10. maj 2024

Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning

logo
HR-jura

3. maj 2024

Perlekæder i arbejdstid førte til strid

logo
HR-jura

25. april 2024

Undtagelser til arbejdstidsreglerne sendt i høring

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner