DA
HR-jura

Faldskærmen der viste sig at være en rygsæk

logo
Juranyt
calendar 8. marts 2024
globus Danmark

En tillidsrepræsentant blev overdraget fra en virksomhed til en anden, hvor hun mere end ni måneder efter fik varslet væsentlige vilkårsændringer. Hun accepterede dem ikke og kunne derfor se sig selv som opsagt. Højesteret kom frem til, at hendes særlige beskyttelse som tillidsrepræsentant var ophørt ni måneder efter virksomhedsoverdragelsen.

En afdeling og dens medarbejdere i en region blev overdraget til en privat virksomhed. Inden virksomhedsoverdragelsen havde medarbejderne været omfattet af en overenskomst, som virksomheden valgte at frasige sig.

En af medarbejderne havde været tillidsrepræsentant. Mere end ni måneder efter overdragelsen varslede virksomheden, at den ændrede medarbejderens ansættelsesvilkår med seks måneders varsel. Medarbejderen afviste de ændrede vilkår, og så derfor sig selv som opsagt.

Ingen funktion og en ophørt beskyttelse

Højesteret kom frem til, at medarbejderens funktion som tillidsrepræsentant ophørte ved overdragelsen, og ikke først ved overenskomstens udløb.

Hendes ret til det forlængede opsigelsesvarsel udløb ni måneder efter overdragelsen. Det svarede til det forlængede opsigelsesvarsel, hun før havde haft ret til som tillidsrepræsentant. Da de ni måneder var gået, havde hun et opsigelsesvarsel efter overenskomstens almindelige regler.

IUNO mener

Sagen slår fast, at beskyttelsen som tillidsrepræsentant falder bort med repræsentantens opsigelsesvarsel, når funktionen forsvinder ved virksomhedsoverdragelse. Beskyttelsen gælder altså – modsat andre vilkår - ikke indtil overenskomstens udløbstid, når virksomheden frasiger sig overenskomsten.

IUNO anbefaler, at I som virksomhed er opmærksomme på medarbejderes eventuelle særlige beskyttelse ved virksomhedsoverdragelser, og hvornår de ophører.

[Højesterets afgørelse af den 30. januar 2024 i sag BS-27443/2023]

En afdeling og dens medarbejdere i en region blev overdraget til en privat virksomhed. Inden virksomhedsoverdragelsen havde medarbejderne været omfattet af en overenskomst, som virksomheden valgte at frasige sig.

En af medarbejderne havde været tillidsrepræsentant. Mere end ni måneder efter overdragelsen varslede virksomheden, at den ændrede medarbejderens ansættelsesvilkår med seks måneders varsel. Medarbejderen afviste de ændrede vilkår, og så derfor sig selv som opsagt.

Ingen funktion og en ophørt beskyttelse

Højesteret kom frem til, at medarbejderens funktion som tillidsrepræsentant ophørte ved overdragelsen, og ikke først ved overenskomstens udløb.

Hendes ret til det forlængede opsigelsesvarsel udløb ni måneder efter overdragelsen. Det svarede til det forlængede opsigelsesvarsel, hun før havde haft ret til som tillidsrepræsentant. Da de ni måneder var gået, havde hun et opsigelsesvarsel efter overenskomstens almindelige regler.

IUNO mener

Sagen slår fast, at beskyttelsen som tillidsrepræsentant falder bort med repræsentantens opsigelsesvarsel, når funktionen forsvinder ved virksomhedsoverdragelse. Beskyttelsen gælder altså – modsat andre vilkår - ikke indtil overenskomstens udløbstid, når virksomheden frasiger sig overenskomsten.

IUNO anbefaler, at I som virksomhed er opmærksomme på medarbejderes eventuelle særlige beskyttelse ved virksomhedsoverdragelser, og hvornår de ophører.

[Højesterets afgørelse af den 30. januar 2024 i sag BS-27443/2023]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

12. april 2024

PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret

logo
HR-jura

12. april 2024

Aktieoptionernes akilleshæl

logo
HR-jura

3. april 2024

At ophæve på egen bekostning

logo
HR-jura

27. marts 2024

Regler om løngennemsigtighed på vej

logo
HR-jura

26. marts 2024

Tvillingeforældre får ekstra barsel

logo
HR-jura Litigation Teknologi

11. marts 2024

Flere medarbejdere indberetter psykisk arbejdsmiljø til Datatilsynet

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner