DA
HR-jura

Medarbejder først beskyttet mod opsigelse, når fertilitetsbehandling er startet

logo
Juranyt
calendar 9. april 2012
globus Danmark

Opsigelsen af en medarbejder, der var henvist til fertilitetsbehandling, var ikke i strid med ligebehandlingsloven, da beskyttelsen først gælder, når behandlingen er indledt.

Denne sag handlede om en medarbejder, der blev afskediget af driftsmæssige årsager. Umiddelbart forud for opsigelsen var medarbejderen blevet henvist til udredning og behandling ved en fertilitetsklinik af sin egen læge.

Medarbejderen mente, at opsigelsen skyldtes henvisningen til fertilitetsbehandlingen, og derfor var i strid med ligebehandlingsloven.

Virksomheden mente derimod, at beskyttelse efter ligebehandlingsloven først gælder, når fertilitetsbehandling er indledt, og muligheden for graviditet rent faktisk realiseres. Virksomheden forklarede desuden, at opsigelsen var sagligt begrundet i nedskæringer, hvor medarbejderen blev udvalgt på baggrund af anciennitet og sygefravær.

Højesterets afgørelse

Retten lagde vægt på, at fertilitetsbehandlingen ikke var påbegyndt på opsigelsestidspunktet, og at muligheden for, at medarbejderen blev gravid, ikke var aktualiseret.

Højesteret mente, at det hverken fremgik af loven eller dens forarbejder, at beskyttelsen omfattede udredningsperioden forud for den egentlige fertilitetsbehandling. Opsigelsen var derfor ikke i strid med ligebehandlingsloven. Højesteret mente desuden, at opsigelsen var sagligt begrundet i virksomhedens driftsnedgang.

Dommen blev afsagt under dissens, hvor en enkelt dommer mente, at ligebehandlingslovens beskyttelse indtræder, når kvinden henvises til fertilitetsbehandling. Dommeren var dog enig i, at den konkrete opsigelse var sagligt begrundet i driftmæssige omstændigheder.

IUNO mener

Denne afgørelse afgrænser området for beskyttelse efter ligebehandlingsloven i forbindelse med fertilitetsbehandling. Herefter er en medarbejder først beskyttet, når muligheden for at blive gravid er realiseret ved egentlig fertilitetsbehandling.

Afgrænsningen ændrer dog ikke ved, at opsigelsen fortsat skal være sagligt begrundet.

[Højesterets dom af 29. marts 2012, sag 259/2010]

Denne sag handlede om en medarbejder, der blev afskediget af driftsmæssige årsager. Umiddelbart forud for opsigelsen var medarbejderen blevet henvist til udredning og behandling ved en fertilitetsklinik af sin egen læge.

Medarbejderen mente, at opsigelsen skyldtes henvisningen til fertilitetsbehandlingen, og derfor var i strid med ligebehandlingsloven.

Virksomheden mente derimod, at beskyttelse efter ligebehandlingsloven først gælder, når fertilitetsbehandling er indledt, og muligheden for graviditet rent faktisk realiseres. Virksomheden forklarede desuden, at opsigelsen var sagligt begrundet i nedskæringer, hvor medarbejderen blev udvalgt på baggrund af anciennitet og sygefravær.

Højesterets afgørelse

Retten lagde vægt på, at fertilitetsbehandlingen ikke var påbegyndt på opsigelsestidspunktet, og at muligheden for, at medarbejderen blev gravid, ikke var aktualiseret.

Højesteret mente, at det hverken fremgik af loven eller dens forarbejder, at beskyttelsen omfattede udredningsperioden forud for den egentlige fertilitetsbehandling. Opsigelsen var derfor ikke i strid med ligebehandlingsloven. Højesteret mente desuden, at opsigelsen var sagligt begrundet i virksomhedens driftsnedgang.

Dommen blev afsagt under dissens, hvor en enkelt dommer mente, at ligebehandlingslovens beskyttelse indtræder, når kvinden henvises til fertilitetsbehandling. Dommeren var dog enig i, at den konkrete opsigelse var sagligt begrundet i driftmæssige omstændigheder.

IUNO mener

Denne afgørelse afgrænser området for beskyttelse efter ligebehandlingsloven i forbindelse med fertilitetsbehandling. Herefter er en medarbejder først beskyttet, når muligheden for at blive gravid er realiseret ved egentlig fertilitetsbehandling.

Afgrænsningen ændrer dog ikke ved, at opsigelsen fortsat skal være sagligt begrundet.

[Højesterets dom af 29. marts 2012, sag 259/2010]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Lignende

logo
HR-jura

12. april 2024

PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret

logo
HR-jura

12. april 2024

Aktieoptionernes akilleshæl

logo
HR-jura

3. april 2024

At ophæve på egen bekostning

logo
HR-jura

27. marts 2024

Regler om løngennemsigtighed på vej

logo
HR-jura

26. marts 2024

Tvillingeforældre får ekstra barsel

logo
HR-jura Litigation Teknologi

11. marts 2024

Flere medarbejdere indberetter psykisk arbejdsmiljø til Datatilsynet

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner