DA
HR-jura

Nedsat tid førte til strid

logo
Juranyt
calendar 16. april 2023
globus Danmark

En lægeklinik varslede en medarbejder ned i arbejdstid på grund af omstruktureringer. Da medarbejderen ikke ville acceptere ændringen, kunne hun se sig selv som opsagt. Spørgsmålet i sagen var, om de varslede ændringer var lovlige. Dommeren fandt, at omstruktureringerne lovligt kunne iværksættes, selvom det betød væsentlige vilkårsændringer for medarbejderen.

En lægesekretær havde været ansat i en lægeklinik i næsten 22 år, da virksomheden valgte at varsle hende ned i arbejdstid fra 30 til 20 timer om ugen. To år tidligere havde hun aftalt med virksomheden, at hendes arbejdstid skulle nedsættes fra 37 til 30 timer om ugen.

Den nedsatte tid var begrundet i omstruktureringer. Ifølge virksomheden havde medarbejderen ikke flair for det digitale og tekniske forbundet med de administrative opgaver. Den første omlægning af arbejdstiden havde ikke ført til en løsning, og virksomheden fik efterfølgende hjælp af en mediator. Herefter blev det besluttet, at arbejdsopgaverne fremover skulle fordeles på to personer, og at medarbejderen derfor skulle varsles ned på 20 timer om ugen.

Virksomheden slog derefter et job op, hvor de søgte en deltidssekretær. Det var planen, at medarbejderen skulle fortsætte på nedsat tid, men kun tage sig af betjening i skranken og på telefonen. Da medarbejderen afslog at arbejde på nedsat tid, og så sig selv som opsagt, ændrede virksomheden jobopslaget til en fuldtidsstilling.

Virksomhedens vurdering kunne ikke tilsidesættes

Dommeren fandt, at det var lovligt at nedsætte medarbejderens arbejdstid. Det var fordi, virksomhedens vurdering i forhold til behovet for at styrke og forbedre sekretariatsfunktionen ved omstrukturering, var begrundet i virksomhedens drift.

Der var behov for at styrke og forbedre sekretariatsfunktionen, og det var virksomhedens vurdering hvilke tiltag, der var nødvendige for at få den til at fungere driftsmæssigt tilfredsstillende. Der var ikke grundlag for at tilsidesætte virksomhedens vurdering af behovet for omstruktureringen med fordelingen af opgaver på to deltidssekretærer. Det havde ikke betydning, at virksomheden efterfølgende søgte en fuldtidssekretær.

IUNO mener

Sagen er konkret begrundet, men er et eksempel på, at virksomhedens vurdering kan strækkes langt. Sagen viser, hvordan virksomheder kan begrunde væsentlige ændringer i medarbejderens vilkår i behov for at få virksomheden til at fungere optimalt.

IUNO anbefaler, at virksomheder sikrer sig, at der er et reelt behov for omstrukturering, og at ændringerne er nødvendige for at opnå resultatet. Virksomheder bør også sørge for at have politikker om procedurer for opsigelser eller vilkårsændringer ved omstrukturering på plads.

[Afskedigelsesnævnets kendelse af den 21. marts 2023 i sag nr. 20220872]

En lægesekretær havde været ansat i en lægeklinik i næsten 22 år, da virksomheden valgte at varsle hende ned i arbejdstid fra 30 til 20 timer om ugen. To år tidligere havde hun aftalt med virksomheden, at hendes arbejdstid skulle nedsættes fra 37 til 30 timer om ugen.

Den nedsatte tid var begrundet i omstruktureringer. Ifølge virksomheden havde medarbejderen ikke flair for det digitale og tekniske forbundet med de administrative opgaver. Den første omlægning af arbejdstiden havde ikke ført til en løsning, og virksomheden fik efterfølgende hjælp af en mediator. Herefter blev det besluttet, at arbejdsopgaverne fremover skulle fordeles på to personer, og at medarbejderen derfor skulle varsles ned på 20 timer om ugen.

Virksomheden slog derefter et job op, hvor de søgte en deltidssekretær. Det var planen, at medarbejderen skulle fortsætte på nedsat tid, men kun tage sig af betjening i skranken og på telefonen. Da medarbejderen afslog at arbejde på nedsat tid, og så sig selv som opsagt, ændrede virksomheden jobopslaget til en fuldtidsstilling.

Virksomhedens vurdering kunne ikke tilsidesættes

Dommeren fandt, at det var lovligt at nedsætte medarbejderens arbejdstid. Det var fordi, virksomhedens vurdering i forhold til behovet for at styrke og forbedre sekretariatsfunktionen ved omstrukturering, var begrundet i virksomhedens drift.

Der var behov for at styrke og forbedre sekretariatsfunktionen, og det var virksomhedens vurdering hvilke tiltag, der var nødvendige for at få den til at fungere driftsmæssigt tilfredsstillende. Der var ikke grundlag for at tilsidesætte virksomhedens vurdering af behovet for omstruktureringen med fordelingen af opgaver på to deltidssekretærer. Det havde ikke betydning, at virksomheden efterfølgende søgte en fuldtidssekretær.

IUNO mener

Sagen er konkret begrundet, men er et eksempel på, at virksomhedens vurdering kan strækkes langt. Sagen viser, hvordan virksomheder kan begrunde væsentlige ændringer i medarbejderens vilkår i behov for at få virksomheden til at fungere optimalt.

IUNO anbefaler, at virksomheder sikrer sig, at der er et reelt behov for omstrukturering, og at ændringerne er nødvendige for at opnå resultatet. Virksomheder bør også sørge for at have politikker om procedurer for opsigelser eller vilkårsændringer ved omstrukturering på plads.

[Afskedigelsesnævnets kendelse af den 21. marts 2023 i sag nr. 20220872]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

12. april 2024

PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret

logo
HR-jura

12. april 2024

Aktieoptionernes akilleshæl

logo
HR-jura

3. april 2024

At ophæve på egen bekostning

logo
HR-jura

27. marts 2024

Regler om løngennemsigtighed på vej

logo
HR-jura

26. marts 2024

Tvillingeforældre får ekstra barsel

logo
HR-jura Litigation Teknologi

11. marts 2024

Flere medarbejdere indberetter psykisk arbejdsmiljø til Datatilsynet

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner