DA
HR-jura

Piloten havde krydset grænsen

logo
Juranyt
calendar 12. februar 2023
globus Danmark

Hvornår kan medarbejdere, der opholder sig i udlandet, få nedsat deres indkomstskat i forhold til den løn, de tjener i udlandet? Det var spørgsmålet i en sag for Østre Landsret, hvor en pilot krævede nedsat indkomstskat efter særlige skatteregler, men fik afvist sin anmodning. Det afgørende var, at han selv havde valgt at flytte til udlandet, uafhængigt af virksomhedens forhold.

En pilot, som var bosat i udlandet, havde indberettet, at hans indkomstskat skulle sættes ned efter særlige skatteregler. Skattereglerne betyder, at medarbejdere kan undgå at blive dobbeltbeskattet. Reglerne kommer i spil, når medarbejdere opholder sig i udlandet i mindst seks måneder uden afbrydelser.

Medarbejderen havde selv valgt, at han ville bosætte sig i udlandet, uden at det havde relation til virksomheden. Det var også af den grund, at landsretten fandt, at han ikke kunne få nedsat sin indkomstskat. På den måde skærpede landsretten kravene til at være omfattet af de særlige skatteregler.

Når medarbejdere arbejder i udlandet

Landsrettens afgørelse tilføjer et ekstra lag af uklarhed for medarbejdere, der arbejder i udlandet, i forhold til hvornår de kan få nedsat deres indkomstskat. Sagen rejser også en række spørgsmål, som kan opstå, når medarbejdere arbejder i udlandet, blandt andet:

 • Skattemæssige konsekvenser for medarbejdere
 • Hjemmearbejde i udlandet
 • Risiko for fast driftssted i udlandet med tilhørende skattepligter
 • Registreringspligter
 • Krav om opholds- og arbejdstilladelser
 • Betaling af bidrag til social sikring
 • Forsikringsdækning

Allerede når medarbejdere arbejder hjemmefra, er der særlige regler, som kommer i spil. Det har vi skrevet om her. Når arbejdet krydser landegrænser, er der yderligere problemstillinger, som virksomheder skal tage stilling til.

IUNO mener

Der er flere forhold, som virksomheder bør overveje, når de er fleksible over for deres medarbejdere. Med udbredelsen af hjemmearbejde er det blevet mere normalt for medarbejdere at kunne arbejde i udlandet. Det kan have en række konsekvenser for både medarbejder og virksomhed.

IUNO anbefaler, at virksomheder laver klare politikker og aftaler om fleksibelt arbejde, hvad enten det er i Danmark eller i udlandet. Blandt andet bør virksomheder klart aftale, om det kræver tilladelse, før man kan arbejde fra udlandet i længere perioder. Under alle omstændigheder bør virksomheder grundigt overveje problematikkerne, der knytter sig til hjemmearbejde i udlandet.

[Østre Landsrets afgørelse af 6. december 2022 i sag BS-24472/2021-OLR]

En pilot, som var bosat i udlandet, havde indberettet, at hans indkomstskat skulle sættes ned efter særlige skatteregler. Skattereglerne betyder, at medarbejdere kan undgå at blive dobbeltbeskattet. Reglerne kommer i spil, når medarbejdere opholder sig i udlandet i mindst seks måneder uden afbrydelser.

Medarbejderen havde selv valgt, at han ville bosætte sig i udlandet, uden at det havde relation til virksomheden. Det var også af den grund, at landsretten fandt, at han ikke kunne få nedsat sin indkomstskat. På den måde skærpede landsretten kravene til at være omfattet af de særlige skatteregler.

Når medarbejdere arbejder i udlandet

Landsrettens afgørelse tilføjer et ekstra lag af uklarhed for medarbejdere, der arbejder i udlandet, i forhold til hvornår de kan få nedsat deres indkomstskat. Sagen rejser også en række spørgsmål, som kan opstå, når medarbejdere arbejder i udlandet, blandt andet:

 • Skattemæssige konsekvenser for medarbejdere
 • Hjemmearbejde i udlandet
 • Risiko for fast driftssted i udlandet med tilhørende skattepligter
 • Registreringspligter
 • Krav om opholds- og arbejdstilladelser
 • Betaling af bidrag til social sikring
 • Forsikringsdækning

Allerede når medarbejdere arbejder hjemmefra, er der særlige regler, som kommer i spil. Det har vi skrevet om her. Når arbejdet krydser landegrænser, er der yderligere problemstillinger, som virksomheder skal tage stilling til.

IUNO mener

Der er flere forhold, som virksomheder bør overveje, når de er fleksible over for deres medarbejdere. Med udbredelsen af hjemmearbejde er det blevet mere normalt for medarbejdere at kunne arbejde i udlandet. Det kan have en række konsekvenser for både medarbejder og virksomhed.

IUNO anbefaler, at virksomheder laver klare politikker og aftaler om fleksibelt arbejde, hvad enten det er i Danmark eller i udlandet. Blandt andet bør virksomheder klart aftale, om det kræver tilladelse, før man kan arbejde fra udlandet i længere perioder. Under alle omstændigheder bør virksomheder grundigt overveje problematikkerne, der knytter sig til hjemmearbejde i udlandet.

[Østre Landsrets afgørelse af 6. december 2022 i sag BS-24472/2021-OLR]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

12. april 2024

PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret

logo
HR-jura

12. april 2024

Aktieoptionernes akilleshæl

logo
HR-jura

3. april 2024

At ophæve på egen bekostning

logo
HR-jura

27. marts 2024

Regler om løngennemsigtighed på vej

logo
HR-jura

26. marts 2024

Tvillingeforældre får ekstra barsel

logo
HR-jura Litigation Teknologi

11. marts 2024

Flere medarbejdere indberetter psykisk arbejdsmiljø til Datatilsynet

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner