DA
HR-jura

Når sagen skal tages i egen hånd

logo
Juranyt
calendar 20. august 2023
globus Danmark

Otte kommunalt ansatte lærere blev indstillet til opsigelse. Alle var mellem 53 og 61 år, og deres fagforening mente, at det kunne være ulovlig forskelsbehandling på grund af alder. Fagforeningen bad om samtykke til at føre sagen for Ligebehandlingsnævnet. Før sagen blev taget til Ligebehandlingsnævnet, indgik fagforeningen et forlig med kommunen.

En lærer ansat på en fynsk skole blev oplyst om, at hun og syv andre lærere ville blive opsagt. Årsagen til opsigelserne skyldtes, at lærerstaben skulle reduceres, fordi en modtagerklasse skulle nedlægges og et generelt faldende elevtal. Alle otte medarbejdere var mellem 53 og 61 år, og fagforeningen ville derfor undersøge, om der var tale om aldersdiskrimination. Medarbejderen gav samtykke til, at de kunne behandle hendes sag i Ligebehandlingsnævnet.

Fagforeningen indgik et forlig med kommunen, der blandt andet betød, at tre af de otte medarbejdere ikke blev opsagt. En del af aftalen gjorde, at sagen blev set som afsluttet. Der kunne derfor ikke være nogle efterfølgende krav i forhold til overenskomsten og andet lovgivning om diskrimination. Sagen kunne heller ikke føres videre ved de civile domstole, administrative nævn eller lignende.

Efter at medarbejderen var blevet opsagt, valgte hun alligevel at tage sagen til Ligebehandlingsnævnet. Spørgsmålet ved Højesteret var for det første, om hun måtte det, trods forliget. For det andet om hun var blevet ulovligt forskelsbehandlet på grund af alder.

Fuldmagtens mangler

Højesteret kom frem til, at den fuldmagt fagforeningen havde bedt medarbejderen underskrive gav dem lov til at behandle hendes sag for Ligebehandlingsnævnet. Fagforeningen måtte som konsekvens ikke forhandle kravet og indgå forliget på hendes vegne. Medarbejderen var derfor ikke bundet af forliget, og det forhindrede hende ikke i selv at tage sagen til Ligebehandlingsnævnet eller domstolene.

Medarbejderen havde heller ikke været udsat for ulovlig forskelsbehandling på grund af alder. På trods af alle otte medarbejdere var mellem 53 og 61 år, kunne kommunen bevise, at medarbejderne var blevet valgt ud fra faglige kriterier. Kriterierne var i forhold til de opgaver, der ville bortfalde og deres enkelte linjefag.

IUNO mener

Manglende fuldmagt til for eksempel at indgå forlig kan betyde, at et forlig ikke er bindende. Andre ting kan også føre til, at en aftale ikke er bindende, for eksempel i en fratrædelsesaftale. Det har vi tidligere skrevet om her.

IUNO anbefaler, at virksomheder er opmærksomme på, om deres modpart har den nødvendige fuldmagt til at kunne indgå et forlig. Hvis de ikke har det, binder forliget ikke, og virksomheder risikerer at blive ramt af krav senere. Virksomheder kan beskytte sig mod det ved at sikre, at medarbejdere også underskriver forliget.

[Højesterets dom af 27. juni 2023 i sag BS-32481/2022-HJR]

En lærer ansat på en fynsk skole blev oplyst om, at hun og syv andre lærere ville blive opsagt. Årsagen til opsigelserne skyldtes, at lærerstaben skulle reduceres, fordi en modtagerklasse skulle nedlægges og et generelt faldende elevtal. Alle otte medarbejdere var mellem 53 og 61 år, og fagforeningen ville derfor undersøge, om der var tale om aldersdiskrimination. Medarbejderen gav samtykke til, at de kunne behandle hendes sag i Ligebehandlingsnævnet.

Fagforeningen indgik et forlig med kommunen, der blandt andet betød, at tre af de otte medarbejdere ikke blev opsagt. En del af aftalen gjorde, at sagen blev set som afsluttet. Der kunne derfor ikke være nogle efterfølgende krav i forhold til overenskomsten og andet lovgivning om diskrimination. Sagen kunne heller ikke føres videre ved de civile domstole, administrative nævn eller lignende.

Efter at medarbejderen var blevet opsagt, valgte hun alligevel at tage sagen til Ligebehandlingsnævnet. Spørgsmålet ved Højesteret var for det første, om hun måtte det, trods forliget. For det andet om hun var blevet ulovligt forskelsbehandlet på grund af alder.

Fuldmagtens mangler

Højesteret kom frem til, at den fuldmagt fagforeningen havde bedt medarbejderen underskrive gav dem lov til at behandle hendes sag for Ligebehandlingsnævnet. Fagforeningen måtte som konsekvens ikke forhandle kravet og indgå forliget på hendes vegne. Medarbejderen var derfor ikke bundet af forliget, og det forhindrede hende ikke i selv at tage sagen til Ligebehandlingsnævnet eller domstolene.

Medarbejderen havde heller ikke været udsat for ulovlig forskelsbehandling på grund af alder. På trods af alle otte medarbejdere var mellem 53 og 61 år, kunne kommunen bevise, at medarbejderne var blevet valgt ud fra faglige kriterier. Kriterierne var i forhold til de opgaver, der ville bortfalde og deres enkelte linjefag.

IUNO mener

Manglende fuldmagt til for eksempel at indgå forlig kan betyde, at et forlig ikke er bindende. Andre ting kan også føre til, at en aftale ikke er bindende, for eksempel i en fratrædelsesaftale. Det har vi tidligere skrevet om her.

IUNO anbefaler, at virksomheder er opmærksomme på, om deres modpart har den nødvendige fuldmagt til at kunne indgå et forlig. Hvis de ikke har det, binder forliget ikke, og virksomheder risikerer at blive ramt af krav senere. Virksomheder kan beskytte sig mod det ved at sikre, at medarbejdere også underskriver forliget.

[Højesterets dom af 27. juni 2023 i sag BS-32481/2022-HJR]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

25. februar 2024

Forskellig løn var fair løn

logo
HR-jura

25. februar 2024

Lønstop er ikke en dans på roser i Norden

logo
HR-jura

16. februar 2024

Nye aktieoptioner, gamle regler

logo
HR-jura

4. februar 2024

Medarbejderen kunne godt blæse og have mel i munden

logo
HR-jura

28. januar 2024

Sygefravær i Norden

logo
HR-jura

28. januar 2024

I kapløb med tiden

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anaïs

Kjærgaard Crouzet

Advokatfuldmægtig

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner