DA
HR-jura

Nyt lovforslag introducerer nye orlovsformer og mere fleksibilitet

logo
Juranyt
calendar 8. maj 2022
globus Danmark

Regeringen har netop fremsat et nyt lovforslag, der giver ret til omsorgsorlov i fem arbejdsdage og 26 ugers ekstra orlov til medarbejdere, der får tre eller flere børn ved samme fødsel. Derudover får medarbejdere med børn under 9 år ret til at anmode om ændrede arbejdstider eller arbejdsmønster og på at få en skriftlig begrundelse, hvis de får et afslag.

Et nyt lovforslag implementerer dele af EU’s orlovsdirektiv og gennemfører en politisk aftale mellem regeringen og flere partier fra 2021 om blandt andet omsorgsorlov og fleksible arbejdsordninger. Derudover gennemfører lovforslaget et politisk ønske om en særlig ret til ekstra orlov for familier, der får tre eller flere børn ved samme fødsel.

Omsorgsorlov i fem arbejdsdage om året

Med det nye lovforslag får medarbejdere ret til omsorgsorlov i fem arbejdsdage hvert år uden løn. Det er et krav, at orloven bruges til at give personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem eller en person, der bor i samme husstand som medarbejderen. Det er også et krav, at familiemedlemmet eller personen har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Virksomheder kan bede medarbejdere om at dokumentere behovet.

Medarbejdere, der holder omsorgsorlov, vil med det nye lovforslag få samme beskyttelse mod opsigelse som forældre, der holder barsels- eller forældreorlov. Det betyder blandt andet, at medarbejderne får ret til at vende tilbage til det samme arbejde eller et tilsvarende arbejde. Samtidigt får de ret til enhver forbedring af arbejdsvilkårene, som de ville have fået, hvis de ikke havde været på orlov. Derudover bliver virksomheder forpligtet til at give en skriftlig begrundelse, hvis de opsiger en medarbejder, der har anmodet om orlov eller er på orlov.

Forældre med børn under ni år kan anmode om fleksible arbejdsordninger

Det nye lovforslag gør det også muligt for medarbejdere med børn under ni år at anmode virksomheder om ændrede arbejdstider eller arbejdsmønster i en bestemt periode. Hvis medarbejdere gør det, skal virksomheder overveje og svare på medarbejdernes anmodning. Virksomheder, der afslår anmodningen, skal give en skriftlig begrundelse. Retten til at anmode om fleksible arbejdsordninger kommer også til at omfatte sociale forældre efter barselsloven, når reglerne træder i kraft i 2024.

Som noget ekstra får medarbejdere, der giver personlig omsorg eller støtte til en pårørende eller en person i samme husstand, også ret til at anmode om de fleksible arbejdsordninger. Det skal gøre det lettere for den gruppe at yde omsorg, uanset om der er tale om børn under ni år.

Ekstra orlov til medarbejdere, der ved samme fødsel får tre eller flere børn

Endelig får medarbejdere, der får tre eller flere børn ved samme fødsel, en særlig ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge. Orloven skal holdes inden for 18 måneder efter fødslen. Forældrene kan selv aftale fordelingen af de 26 ugers fravær mellem sig.

IUNO mener

Lovforslaget giver plads til, at medarbejdere i højere grad kan forene deres arbejdsliv med de behov, som de måtte have på grund af særlige familiemæssige årsager. Vi har tidligere skrevet om de nye regler om øremærket barsel og LGBT+ familier og soloforældres orlovsmuligheder, her.

IUNO anbefaler, at virksomheder allerede nu sætter sig godt ind i de nye regler og følger med i udviklingen, så de er forberedte på de nye typer af orlov. Virksomheder bør være forberedte på, hvordan de vil håndtere en anmodning om fleksible arbejdsordninger, og hvad der kunne være en god løsning eller alternativ, hvis de ikke kan imødekomme en medarbejders ønske om ændrede arbejdstid eller arbejdsmønster.

Det nye lovforslag forventes at træde i kraft den 2. august 2022, men visse regler gælder først fra 2024. Vi følger situationen tæt og vender tilbage, når der er nyt.

[L 172 Forslag til lov om ændring af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, ligebehandlingsloven, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love af den 26. april 2022]

Et nyt lovforslag implementerer dele af EU’s orlovsdirektiv og gennemfører en politisk aftale mellem regeringen og flere partier fra 2021 om blandt andet omsorgsorlov og fleksible arbejdsordninger. Derudover gennemfører lovforslaget et politisk ønske om en særlig ret til ekstra orlov for familier, der får tre eller flere børn ved samme fødsel.

Omsorgsorlov i fem arbejdsdage om året

Med det nye lovforslag får medarbejdere ret til omsorgsorlov i fem arbejdsdage hvert år uden løn. Det er et krav, at orloven bruges til at give personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem eller en person, der bor i samme husstand som medarbejderen. Det er også et krav, at familiemedlemmet eller personen har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Virksomheder kan bede medarbejdere om at dokumentere behovet.

Medarbejdere, der holder omsorgsorlov, vil med det nye lovforslag få samme beskyttelse mod opsigelse som forældre, der holder barsels- eller forældreorlov. Det betyder blandt andet, at medarbejderne får ret til at vende tilbage til det samme arbejde eller et tilsvarende arbejde. Samtidigt får de ret til enhver forbedring af arbejdsvilkårene, som de ville have fået, hvis de ikke havde været på orlov. Derudover bliver virksomheder forpligtet til at give en skriftlig begrundelse, hvis de opsiger en medarbejder, der har anmodet om orlov eller er på orlov.

Forældre med børn under ni år kan anmode om fleksible arbejdsordninger

Det nye lovforslag gør det også muligt for medarbejdere med børn under ni år at anmode virksomheder om ændrede arbejdstider eller arbejdsmønster i en bestemt periode. Hvis medarbejdere gør det, skal virksomheder overveje og svare på medarbejdernes anmodning. Virksomheder, der afslår anmodningen, skal give en skriftlig begrundelse. Retten til at anmode om fleksible arbejdsordninger kommer også til at omfatte sociale forældre efter barselsloven, når reglerne træder i kraft i 2024.

Som noget ekstra får medarbejdere, der giver personlig omsorg eller støtte til en pårørende eller en person i samme husstand, også ret til at anmode om de fleksible arbejdsordninger. Det skal gøre det lettere for den gruppe at yde omsorg, uanset om der er tale om børn under ni år.

Ekstra orlov til medarbejdere, der ved samme fødsel får tre eller flere børn

Endelig får medarbejdere, der får tre eller flere børn ved samme fødsel, en særlig ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge. Orloven skal holdes inden for 18 måneder efter fødslen. Forældrene kan selv aftale fordelingen af de 26 ugers fravær mellem sig.

IUNO mener

Lovforslaget giver plads til, at medarbejdere i højere grad kan forene deres arbejdsliv med de behov, som de måtte have på grund af særlige familiemæssige årsager. Vi har tidligere skrevet om de nye regler om øremærket barsel og LGBT+ familier og soloforældres orlovsmuligheder, her.

IUNO anbefaler, at virksomheder allerede nu sætter sig godt ind i de nye regler og følger med i udviklingen, så de er forberedte på de nye typer af orlov. Virksomheder bør være forberedte på, hvordan de vil håndtere en anmodning om fleksible arbejdsordninger, og hvad der kunne være en god løsning eller alternativ, hvis de ikke kan imødekomme en medarbejders ønske om ændrede arbejdstid eller arbejdsmønster.

Det nye lovforslag forventes at træde i kraft den 2. august 2022, men visse regler gælder først fra 2024. Vi følger situationen tæt og vender tilbage, når der er nyt.

[L 172 Forslag til lov om ændring af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, ligebehandlingsloven, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love af den 26. april 2022]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Lignende

logo
HR-jura

12. april 2024

PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret

logo
HR-jura

12. april 2024

Aktieoptionernes akilleshæl

logo
HR-jura

3. april 2024

At ophæve på egen bekostning

logo
HR-jura

27. marts 2024

Regler om løngennemsigtighed på vej

logo
HR-jura

26. marts 2024

Tvillingeforældre får ekstra barsel

logo
HR-jura Litigation Teknologi

11. marts 2024

Flere medarbejdere indberetter psykisk arbejdsmiljø til Datatilsynet

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner