DA
HR-jura

Svinske øgenavne var chikane

logo
Juranyt
calendar 21. maj 2023
globus Danmark

En topsælger blev opsagt efter et længere sygdomsforløb grundet stress. Før sygemeldingen havde medarbejderen været udsat for nedværdigende kommentarer vedrørende sin etnicitet. Han var blandt andet blevet kaldt ”halalsvin”. Medarbejderen fik en godtgørelse på 25.000 kr. for chikane, men ikke for forskelsbehandling.

En sikkerhedskonsulent arbejdede med salg og installation af alarmer. Han var to gange blevet anerkendt for sit arbejde. Første gang ved et afdelingsmøde, hvor han var den mest sælgende medarbejder i en måned. Anden gang blev han anerkendt under en salgskonkurrence, som han vandt.

Begge gange, kom den nærmeste leder med kommentarer om medarbejderen. Først havde lederen udtalt ”Vi har en indvandrerdreng, der godt kan lide at gå kanvas”. Ved salgskonkurrencens afslutning havde lederen givet medarbejderen en pris på 500 kr. og kaldt ham ”halalsvin”.

Medarbejderen skiftede afdeling kort efter, men blev blot tre uger efter sygemeldt med stress. Efter omkring halvanden måneds sygemelding vendte han tilbage til en gradvis optrapning af sin arbejdstid.

Under sygemeldingen opstod der et problem med hans løn og han kontaktede sin fagforening. I den forbindelse nævnte han, at han havde ”stået model til nedværdigende, diskriminerende og ydmygende adfærd af diverse chefer og ikke mindst taget for nar.”.

Kort efter blev medarbejderen fuldtidssygemeldt. Samme måned blev han opsagt med henvisning til sit høje fravær og udsigten til mere.

Chikane, ikke forskelsbehandling

Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at medarbejderen i to tilfælde var blevet udsat for chikane på grund af sin race og etnicitet. Medarbejderens forklaring blev lagt til grund fordi, han havde klaget over virksomheden til sin fagforening mens han stadig var ansat. Medarbejderen fik derfor 25.000 kr. i godtgørelse for chikane.

Nævnet vurderede derimod, at medarbejderen ikke havde bevist, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af sin race eller etnicitet. Det var både i tilfældet af den for lave løn under sygdomsperioden og opsigelsen på grund af sygefraværet. Medarbejderen fik derfor ingen godtgørelse for forskelsbehandling.

IUNO mener

Virksomheder skal være opmærksomme på, at der er en pligt til at stille et chikanefrit arbejdsmiljø til rådighed for medarbejdere. Gør virksomheden ikke det, kan virksomheden blive erstatningsansvarlig. Det betyder, at virksomheder skal arbejde for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og sætte aktivt ind overfor tilfælde af chikane. Det har vi også skrevet om før, her.

IUNO anbefaler, at virksomheder har tydelige retningslinjer for opførsel på arbejdspladsen. Det kan for eksempel fremgå af en personalehåndbog eller politik. Det har også vist sig i tidligere sager at være afgørende, at virksomheder reagerer hurtigt hvis de bliver opmærksomme på chikane på arbejdspladsen eller lignende. Vi har tidligere skrevet om virksomheders ansvar vedrørende det psykiske arbejdsmiljø, her, hvor virksomheden reagerede for langsomt og vagt.

[Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 21. april 2023 i sag 21-49574]

En sikkerhedskonsulent arbejdede med salg og installation af alarmer. Han var to gange blevet anerkendt for sit arbejde. Første gang ved et afdelingsmøde, hvor han var den mest sælgende medarbejder i en måned. Anden gang blev han anerkendt under en salgskonkurrence, som han vandt.

Begge gange, kom den nærmeste leder med kommentarer om medarbejderen. Først havde lederen udtalt ”Vi har en indvandrerdreng, der godt kan lide at gå kanvas”. Ved salgskonkurrencens afslutning havde lederen givet medarbejderen en pris på 500 kr. og kaldt ham ”halalsvin”.

Medarbejderen skiftede afdeling kort efter, men blev blot tre uger efter sygemeldt med stress. Efter omkring halvanden måneds sygemelding vendte han tilbage til en gradvis optrapning af sin arbejdstid.

Under sygemeldingen opstod der et problem med hans løn og han kontaktede sin fagforening. I den forbindelse nævnte han, at han havde ”stået model til nedværdigende, diskriminerende og ydmygende adfærd af diverse chefer og ikke mindst taget for nar.”.

Kort efter blev medarbejderen fuldtidssygemeldt. Samme måned blev han opsagt med henvisning til sit høje fravær og udsigten til mere.

Chikane, ikke forskelsbehandling

Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at medarbejderen i to tilfælde var blevet udsat for chikane på grund af sin race og etnicitet. Medarbejderens forklaring blev lagt til grund fordi, han havde klaget over virksomheden til sin fagforening mens han stadig var ansat. Medarbejderen fik derfor 25.000 kr. i godtgørelse for chikane.

Nævnet vurderede derimod, at medarbejderen ikke havde bevist, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af sin race eller etnicitet. Det var både i tilfældet af den for lave løn under sygdomsperioden og opsigelsen på grund af sygefraværet. Medarbejderen fik derfor ingen godtgørelse for forskelsbehandling.

IUNO mener

Virksomheder skal være opmærksomme på, at der er en pligt til at stille et chikanefrit arbejdsmiljø til rådighed for medarbejdere. Gør virksomheden ikke det, kan virksomheden blive erstatningsansvarlig. Det betyder, at virksomheder skal arbejde for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og sætte aktivt ind overfor tilfælde af chikane. Det har vi også skrevet om før, her.

IUNO anbefaler, at virksomheder har tydelige retningslinjer for opførsel på arbejdspladsen. Det kan for eksempel fremgå af en personalehåndbog eller politik. Det har også vist sig i tidligere sager at være afgørende, at virksomheder reagerer hurtigt hvis de bliver opmærksomme på chikane på arbejdspladsen eller lignende. Vi har tidligere skrevet om virksomheders ansvar vedrørende det psykiske arbejdsmiljø, her, hvor virksomheden reagerede for langsomt og vagt.

[Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 21. april 2023 i sag 21-49574]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

4. juni 2023

Advarsler til nybagt far var chikane

logo
Litigation HR-jura

30. maj 2023

Ikke arbejdsskade at flytte hjemmearbejdspladsen på sin fridag

logo
HR-jura

29. maj 2023

Krav om europæisk rejsetilladelse fra 2024

logo
Litigation HR-jura

16. maj 2023

Uklare og modstridende krav i arbejdet – har virksomheder husket effektive tiltag?

logo
HR-jura

11. maj 2023

Nye regler om ansættelsesvilkår vedtaget

logo
HR-jura

7. maj 2023

Barsel, ferie, opsagt

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Legal manager

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner