DA
Litigation HR-jura

Uklare og modstridende krav i arbejdet – har virksomheder husket effektive tiltag?

logo
Juranyt
calendar 16. maj 2023
globus Danmark

Arbejdstilsynet kom med en ny vejledning i februar 2023 om uklare og modstridende krav i arbejdet. Den tydeliggør, at virksomheder skal lave forebyggende tiltag, så medarbejdere ikke bliver syge eller kommer til skade på grund af uklare og modstridende krav i arbejdet. Ikke alle tiltag er gode nok – de skal være effektive.

En ny vejledning om uklare og modstridende krav i arbejdet beskriver de vigtigste pligter en virksomhed har i forhold til uklare og modstridende krav i arbejdet. Vejledningen er derfor rettet mod arbejdsgivere, ledelsen i virksomheder og medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheder.

Hvad er uklare og modstridende krav?

Uklare og modstridende krav er krav i arbejdet, der ikke er tydelige eller som er uforenelige. Kravene kan blandt andet dreje sig om krav til arbejdsopgaver, arbejdsmetoder eller ansvarsområde. Kravene kan også dreje sig om tidsforbrug, arbejdstempo, arbejdstid og meget mere.

Uklare krav kan for eksempel være arbejde, hvor opgaverne ændrer sig fra dag til dag, krav og forventninger er komplekse, eller nye produkter eller processer udvikles. Det kan også være, at det er uklart for medarbejderne, hvilke opgaver de skal løse og hvordan.

Modstridende krav kan for eksempel være arbejde, hvor medarbejdere skal tage hensyn til forskellige personers interesser og forventninger. Det kan for eksempel være ledelse, kollegaerne, kunder og samarbejdspartnere.

Der kan opstå en risiko for medarbejderes sikkerhed og sundhed, hvis de oplever uklare og modstridende krav i deres arbejde.

Virksomheder har pligt til at lave forebyggende og effektive tiltag

Virksomheder har en pligt til at sikre, at arbejdet er sikkert og sundt på kort og lang sigt i forhold til uklare og modstridende krav. Virksomheder skal derfor iværksætte effektive tiltag, så medarbejdere ikke blive syge eller kommer til skade pga. uklare krav og modstridende krav.

Virksomheder kan overholde sine pligter på flere måder. Den nye vejledning beskriver hvad virksomheder skal gøre for at leve op til sine pligter. Virksomheder skal:  

  • løbende afdække og vurdere, om der findes uklare og modstridende krav i arbejdet. Hvis de findes, skal virksomheden vurdere, om risikoen for medarbejdernes sikkerhed og sundhed er effektivt forebygget,
  • lave forebyggende tiltag, når det er nødvendigt for at sikre et sikkert og sundt arbejde. Tiltagene skal være effektive, så medarbejderne ikke bliver syge eller kommer til skade på grund af uklare og modstridende krav i arbejdet, og
  • føre effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkert og sundt samt at de tiltag, der er iværksat, virker efter deres hensigt.

IUNO mener

Den nye vejledning er med til at gøre det mere klart for virksomheder, hvad de skal gøre i forhold til uklare og modstridende krav i arbejdet. Vejledningen er derfor et godt supplement til bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø. Den har vi tidligere beskrevet her.

IUNO anbefaler, at virksomheder er opmærksomme på, at problemer med uklare og modstridende krav i arbejdet kan skabe andre problemer i arbejdsmiljøet, som virksomheder også har pligt til at tage hånd om. Det kan derfor betale sig grundigt at overveje og lægge en plan for, hvad virksomheden kan gøre for at leve op til sine arbejdsmiljømæssige pligter. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er nok at lave forebyggende tiltag, hvis de ikke virker. Tiltagene skal være effektive. Det er derfor ikke alle tiltag, som er gode nok. Om tiltagene er effektive, kan virksomhederne finde ud af på flere forskellige måder. Det kan for eksempel ske ved at inddrage medarbejderne via en arbejdspladsvurdering.

[Arbejdstilsynets vejledning om uklare og modstridende krav i arbejdet af 27. februar 2023]

En ny vejledning om uklare og modstridende krav i arbejdet beskriver de vigtigste pligter en virksomhed har i forhold til uklare og modstridende krav i arbejdet. Vejledningen er derfor rettet mod arbejdsgivere, ledelsen i virksomheder og medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheder.

Hvad er uklare og modstridende krav?

Uklare og modstridende krav er krav i arbejdet, der ikke er tydelige eller som er uforenelige. Kravene kan blandt andet dreje sig om krav til arbejdsopgaver, arbejdsmetoder eller ansvarsområde. Kravene kan også dreje sig om tidsforbrug, arbejdstempo, arbejdstid og meget mere.

Uklare krav kan for eksempel være arbejde, hvor opgaverne ændrer sig fra dag til dag, krav og forventninger er komplekse, eller nye produkter eller processer udvikles. Det kan også være, at det er uklart for medarbejderne, hvilke opgaver de skal løse og hvordan.

Modstridende krav kan for eksempel være arbejde, hvor medarbejdere skal tage hensyn til forskellige personers interesser og forventninger. Det kan for eksempel være ledelse, kollegaerne, kunder og samarbejdspartnere.

Der kan opstå en risiko for medarbejderes sikkerhed og sundhed, hvis de oplever uklare og modstridende krav i deres arbejde.

Virksomheder har pligt til at lave forebyggende og effektive tiltag

Virksomheder har en pligt til at sikre, at arbejdet er sikkert og sundt på kort og lang sigt i forhold til uklare og modstridende krav. Virksomheder skal derfor iværksætte effektive tiltag, så medarbejdere ikke blive syge eller kommer til skade pga. uklare krav og modstridende krav.

Virksomheder kan overholde sine pligter på flere måder. Den nye vejledning beskriver hvad virksomheder skal gøre for at leve op til sine pligter. Virksomheder skal:  

  • løbende afdække og vurdere, om der findes uklare og modstridende krav i arbejdet. Hvis de findes, skal virksomheden vurdere, om risikoen for medarbejdernes sikkerhed og sundhed er effektivt forebygget,
  • lave forebyggende tiltag, når det er nødvendigt for at sikre et sikkert og sundt arbejde. Tiltagene skal være effektive, så medarbejderne ikke bliver syge eller kommer til skade på grund af uklare og modstridende krav i arbejdet, og
  • føre effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkert og sundt samt at de tiltag, der er iværksat, virker efter deres hensigt.

IUNO mener

Den nye vejledning er med til at gøre det mere klart for virksomheder, hvad de skal gøre i forhold til uklare og modstridende krav i arbejdet. Vejledningen er derfor et godt supplement til bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø. Den har vi tidligere beskrevet her.

IUNO anbefaler, at virksomheder er opmærksomme på, at problemer med uklare og modstridende krav i arbejdet kan skabe andre problemer i arbejdsmiljøet, som virksomheder også har pligt til at tage hånd om. Det kan derfor betale sig grundigt at overveje og lægge en plan for, hvad virksomheden kan gøre for at leve op til sine arbejdsmiljømæssige pligter. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er nok at lave forebyggende tiltag, hvis de ikke virker. Tiltagene skal være effektive. Det er derfor ikke alle tiltag, som er gode nok. Om tiltagene er effektive, kan virksomhederne finde ud af på flere forskellige måder. Det kan for eksempel ske ved at inddrage medarbejderne via en arbejdspladsvurdering.

[Arbejdstilsynets vejledning om uklare og modstridende krav i arbejdet af 27. februar 2023]

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Lignende

logo
HR-jura

12. april 2024

PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret

logo
HR-jura

12. april 2024

Aktieoptionernes akilleshæl

logo
HR-jura

3. april 2024

At ophæve på egen bekostning

logo
HR-jura

27. marts 2024

Regler om løngennemsigtighed på vej

logo
HR-jura

26. marts 2024

Tvillingeforældre får ekstra barsel

logo
HR-jura Litigation Teknologi

11. marts 2024

Flere medarbejdere indberetter psykisk arbejdsmiljø til Datatilsynet

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner