DA
Litigation HR-jura

Uklare og modstridende krav i arbejdet – har virksomheder husket effektive tiltag?

logo
Juranyt
calendar 16. maj 2023
globus Danmark

Arbejdstilsynet kom med en ny vejledning i februar 2023 om uklare og modstridende krav i arbejdet. Den tydeliggør, at virksomheder skal lave forebyggende tiltag, så medarbejdere ikke bliver syge eller kommer til skade på grund af uklare og modstridende krav i arbejdet. Ikke alle tiltag er gode nok – de skal være effektive.

En ny vejledning om uklare og modstridende krav i arbejdet beskriver de vigtigste pligter en virksomhed har i forhold til uklare og modstridende krav i arbejdet. Vejledningen er derfor rettet mod arbejdsgivere, ledelsen i virksomheder og medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheder.

Hvad er uklare og modstridende krav?

Uklare og modstridende krav er krav i arbejdet, der ikke er tydelige eller som er uforenelige. Kravene kan blandt andet dreje sig om krav til arbejdsopgaver, arbejdsmetoder eller ansvarsområde. Kravene kan også dreje sig om tidsforbrug, arbejdstempo, arbejdstid og meget mere.

Uklare krav kan for eksempel være arbejde, hvor opgaverne ændrer sig fra dag til dag, krav og forventninger er komplekse, eller nye produkter eller processer udvikles. Det kan også være, at det er uklart for medarbejderne, hvilke opgaver de skal løse og hvordan.

Modstridende krav kan for eksempel være arbejde, hvor medarbejdere skal tage hensyn til forskellige personers interesser og forventninger. Det kan for eksempel være ledelse, kollegaerne, kunder og samarbejdspartnere.

Der kan opstå en risiko for medarbejderes sikkerhed og sundhed, hvis de oplever uklare og modstridende krav i deres arbejde.

Virksomheder har pligt til at lave forebyggende og effektive tiltag

Virksomheder har en pligt til at sikre, at arbejdet er sikkert og sundt på kort og lang sigt i forhold til uklare og modstridende krav. Virksomheder skal derfor iværksætte effektive tiltag, så medarbejdere ikke blive syge eller kommer til skade pga. uklare krav og modstridende krav.

Virksomheder kan overholde sine pligter på flere måder. Den nye vejledning beskriver hvad virksomheder skal gøre for at leve op til sine pligter. Virksomheder skal:  

  • løbende afdække og vurdere, om der findes uklare og modstridende krav i arbejdet. Hvis de findes, skal virksomheden vurdere, om risikoen for medarbejdernes sikkerhed og sundhed er effektivt forebygget,
  • lave forebyggende tiltag, når det er nødvendigt for at sikre et sikkert og sundt arbejde. Tiltagene skal være effektive, så medarbejderne ikke bliver syge eller kommer til skade på grund af uklare og modstridende krav i arbejdet, og
  • føre effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkert og sundt samt at de tiltag, der er iværksat, virker efter deres hensigt.

IUNO mener

Den nye vejledning er med til at gøre det mere klart for virksomheder, hvad de skal gøre i forhold til uklare og modstridende krav i arbejdet. Vejledningen er derfor et godt supplement til bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø. Den har vi tidligere beskrevet her.

IUNO anbefaler, at virksomheder er opmærksomme på, at problemer med uklare og modstridende krav i arbejdet kan skabe andre problemer i arbejdsmiljøet, som virksomheder også har pligt til at tage hånd om. Det kan derfor betale sig grundigt at overveje og lægge en plan for, hvad virksomheden kan gøre for at leve op til sine arbejdsmiljømæssige pligter. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er nok at lave forebyggende tiltag, hvis de ikke virker. Tiltagene skal være effektive. Det er derfor ikke alle tiltag, som er gode nok. Om tiltagene er effektive, kan virksomhederne finde ud af på flere forskellige måder. Det kan for eksempel ske ved at inddrage medarbejderne via en arbejdspladsvurdering.

[Arbejdstilsynets vejledning om uklare og modstridende krav i arbejdet af 27. februar 2023]

En ny vejledning om uklare og modstridende krav i arbejdet beskriver de vigtigste pligter en virksomhed har i forhold til uklare og modstridende krav i arbejdet. Vejledningen er derfor rettet mod arbejdsgivere, ledelsen i virksomheder og medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheder.

Hvad er uklare og modstridende krav?

Uklare og modstridende krav er krav i arbejdet, der ikke er tydelige eller som er uforenelige. Kravene kan blandt andet dreje sig om krav til arbejdsopgaver, arbejdsmetoder eller ansvarsområde. Kravene kan også dreje sig om tidsforbrug, arbejdstempo, arbejdstid og meget mere.

Uklare krav kan for eksempel være arbejde, hvor opgaverne ændrer sig fra dag til dag, krav og forventninger er komplekse, eller nye produkter eller processer udvikles. Det kan også være, at det er uklart for medarbejderne, hvilke opgaver de skal løse og hvordan.

Modstridende krav kan for eksempel være arbejde, hvor medarbejdere skal tage hensyn til forskellige personers interesser og forventninger. Det kan for eksempel være ledelse, kollegaerne, kunder og samarbejdspartnere.

Der kan opstå en risiko for medarbejderes sikkerhed og sundhed, hvis de oplever uklare og modstridende krav i deres arbejde.

Virksomheder har pligt til at lave forebyggende og effektive tiltag

Virksomheder har en pligt til at sikre, at arbejdet er sikkert og sundt på kort og lang sigt i forhold til uklare og modstridende krav. Virksomheder skal derfor iværksætte effektive tiltag, så medarbejdere ikke blive syge eller kommer til skade pga. uklare krav og modstridende krav.

Virksomheder kan overholde sine pligter på flere måder. Den nye vejledning beskriver hvad virksomheder skal gøre for at leve op til sine pligter. Virksomheder skal:  

  • løbende afdække og vurdere, om der findes uklare og modstridende krav i arbejdet. Hvis de findes, skal virksomheden vurdere, om risikoen for medarbejdernes sikkerhed og sundhed er effektivt forebygget,
  • lave forebyggende tiltag, når det er nødvendigt for at sikre et sikkert og sundt arbejde. Tiltagene skal være effektive, så medarbejderne ikke bliver syge eller kommer til skade på grund af uklare og modstridende krav i arbejdet, og
  • føre effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkert og sundt samt at de tiltag, der er iværksat, virker efter deres hensigt.

IUNO mener

Den nye vejledning er med til at gøre det mere klart for virksomheder, hvad de skal gøre i forhold til uklare og modstridende krav i arbejdet. Vejledningen er derfor et godt supplement til bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø. Den har vi tidligere beskrevet her.

IUNO anbefaler, at virksomheder er opmærksomme på, at problemer med uklare og modstridende krav i arbejdet kan skabe andre problemer i arbejdsmiljøet, som virksomheder også har pligt til at tage hånd om. Det kan derfor betale sig grundigt at overveje og lægge en plan for, hvad virksomheden kan gøre for at leve op til sine arbejdsmiljømæssige pligter. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er nok at lave forebyggende tiltag, hvis de ikke virker. Tiltagene skal være effektive. Det er derfor ikke alle tiltag, som er gode nok. Om tiltagene er effektive, kan virksomhederne finde ud af på flere forskellige måder. Det kan for eksempel ske ved at inddrage medarbejderne via en arbejdspladsvurdering.

[Arbejdstilsynets vejledning om uklare og modstridende krav i arbejdet af 27. februar 2023]

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Mads

Poulsen

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Lignende

logo
HR-jura

4. juni 2023

Advarsler til nybagt far var chikane

logo
Litigation HR-jura

30. maj 2023

Ikke arbejdsskade at flytte hjemmearbejdspladsen på sin fridag

logo
HR-jura

29. maj 2023

Krav om europæisk rejsetilladelse fra 2024

logo
HR-jura

21. maj 2023

Svinske øgenavne var chikane

logo
HR-jura

11. maj 2023

Nye regler om ansættelsesvilkår vedtaget

logo
HR-jura

7. maj 2023

Barsel, ferie, opsagt

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Legal manager

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Mads

Poulsen

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner