DA
HR-jura

Nye barselsregler træder i kraft 1. januar 2024

logo
Juranyt
calendar 24. september 2023
globus Danmark

Der kom nye regler om øremærket barsel i sommeren 2022. Der var to lag i de nye regler. Formålet med det første lag af de nye regler var blandt andet at bidrage til en bedre ligestilling i hjemmet og på arbejdspladsen. Den 1. januar 2024 træder det sidste lag af de nye regler i kraft, som giver LGBT+ familier og soloforældre bedre muligheder for orlov.

Med den nye barselslov blev der indført en ny 24-24 model. Vi har tidligere skrevet om de nye regler om øremærket barsel her.

Som led i de nye barselsregler blev der også vedtaget regler, der skal give LGBT+ familier og soloforældre bedre muligheder for orlov. De regler træder i kraft den 1. januar 2024. Efter de nye regler bliver det muligt for retlige forældre at overføre ikke-øremærket barsel til sociale forældre eller nærtstående familiemedlemmer. Retlige forældre er barnets mor, far eller medmor.

Bedre fleksibilitet

Ved sociale forældre eller nærtstående familiemedlemmer forstås en retlig forælders:

  • Ægtefælle eller samlever med en forventet forældrelignende relation til barnet
  • En kendt donor med en forventet forældrelignende relation til barnet
  • En kendt donors ægtefælle eller samlever med en forventet forældrelignende relation til barnet
  • Forældre og søskende over 18 år. Det gælder også hvis den juridiske forælder er død.

Med det ekstra lag, kommer de nye barselsregler til at se sådan her ud fra den 1. januar 2024:

Med den nye barselslov blev der indført en ny 24-24 model. Vi har tidligere skrevet om de nye regler om øremærket barsel her.

Som led i de nye barselsregler blev der også vedtaget regler, der skal give LGBT+ familier og soloforældre bedre muligheder for orlov. De regler træder i kraft den 1. januar 2024. Efter de nye regler bliver det muligt for retlige forældre at overføre ikke-øremærket barsel til sociale forældre eller nærtstående familiemedlemmer. Retlige forældre er barnets mor, far eller medmor.

Bedre fleksibilitet

Ved sociale forældre eller nærtstående familiemedlemmer forstås en retlig forælders:

  • Ægtefælle eller samlever med en forventet forældrelignende relation til barnet
  • En kendt donor med en forventet forældrelignende relation til barnet
  • En kendt donors ægtefælle eller samlever med en forventet forældrelignende relation til barnet
  • Forældre og søskende over 18 år. Det gælder også hvis den juridiske forælder er død.

Med det ekstra lag, kommer de nye barselsregler til at se sådan her ud fra den 1. januar 2024:

Der gælder særlige regler for soloforfældre. En solomor vil kunne overføre op til 27 uger af orloven med barselsdagpenge til et nærtstående familiemedlem, mens en solofar/-medmor vil kunne overføre op til 35 uger.

IUNO mener

Både sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer bliver omfattet af den særlige beskyttelse, som vi allerede kender fra de nuværende barselsregler.

IUNO anbefaler, at virksomheder overvejer håndteringen af fravær til medarbejdere, der får overført orlov efter de nye regler. Et spørgsmål er eksempelvis, om retten til betalt orlov bliver udvidet til de to nye grupper. I den forbindelse er det selvfølgelig vigtigt, at ordningen bliver designet på en måde, der ikke giver anledning til forskelsbehandling. Vi har tidligere skrevet om skævdeling i barselspolitikker her.

Udover de nye regler for soloforældre og LGBT+ familier, skal virksomheder være også være opmærksomme på, at der træder særlige regler i kraft for forældre til tvillinger den 1. maj 2024. Der blev allerede den 1. januar 2023 indført særlige regler for forældre til trillinger. Det har vi skrevet om her.

[L 172 Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love af den 9. juni 2022]

Der gælder særlige regler for soloforfældre. En solomor vil kunne overføre op til 27 uger af orloven med barselsdagpenge til et nærtstående familiemedlem, mens en solofar/-medmor vil kunne overføre op til 35 uger.

IUNO mener

Både sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer bliver omfattet af den særlige beskyttelse, som vi allerede kender fra de nuværende barselsregler.

IUNO anbefaler, at virksomheder overvejer håndteringen af fravær til medarbejdere, der får overført orlov efter de nye regler. Et spørgsmål er eksempelvis, om retten til betalt orlov bliver udvidet til de to nye grupper. I den forbindelse er det selvfølgelig vigtigt, at ordningen bliver designet på en måde, der ikke giver anledning til forskelsbehandling. Vi har tidligere skrevet om skævdeling i barselspolitikker her.

Udover de nye regler for soloforældre og LGBT+ familier, skal virksomheder være også være opmærksomme på, at der træder særlige regler i kraft for forældre til tvillinger den 1. maj 2024. Der blev allerede den 1. januar 2023 indført særlige regler for forældre til trillinger. Det har vi skrevet om her.

[L 172 Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love af den 9. juni 2022]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

22. maj 2024

Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej

logo
HR-jura

17. maj 2024

Vegansk ret på menuen

logo
HR-jura

10. maj 2024

Dobbeltagent kunne ikke bortvises

logo
HR-jura

10. maj 2024

Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning

logo
HR-jura

3. maj 2024

Perlekæder i arbejdstid førte til strid

logo
HR-jura

25. april 2024

Undtagelser til arbejdstidsreglerne sendt i høring

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner